Facebook

Nehledaný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu nehledaný.

Význam: Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, náhodný, nenápadný nebo nespravedlivý.

přímý

Přímý: bezprostřední, neprostřední, přímočarý, nezprostředkovaný, okamžitý.

nezprostředkovaný

Nezprostředkovaný: Přímý, bez prostředníka, zprostředkujícího; nezprostředkovaný zážitek, informace, vztah ap.

neodvozený

Neodvozený: původní, přírodní, nezměněný; nezávislý na jiných skutečnostech nebo představách.

nejbližší (okolí)

Nejbližší okolí je místo nejblíže svému domovu, ve kterém jsou obvykle nejbližší přátelé a rodina.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

přirozený

Přirozený znamená přírodní, normální, spontánní, přírodou získaný nebo přírodou vytvořený.

nenucený

Nenucený = přirozený, volný, spontánní; bez snahy znova vytvářet něčí slova, činy nebo myšlenky.

nelíčený

Nelíčený: bez příkras, nezměněný, pravdivý, upřímný.

nevyumělkovaný

Neumělkovaný znamená nezměněný, neupravený nebo nezkrácený. Používá se k popisu něčeho, co zůstalo ve stavu, který byl vytvořen původním autorem.

bezprostřední

Bezprostřední znamená okamžité, neprodlené, bez přerušení, blízké a přímé.

nestrojený

Nestrojený je odvozen od slova "strojený" a znamená přirozený, upřímný, otevřený, přímý, neskrytý.

prostý

Prostý = jednoduchý, základní, bez zbytečností.

Podobná synonyma

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi, kteří nejsou vysoce postavení, ale jsou běžní obyvatelé. Jsou chudí, ale mají většinou pozitivní přístup k životu.

reakce

Reakce je rychlá a spontánní odpověď na podnět.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

dětinsky prostý

Dětinský prostý: jednoduchý, srozumitelný a srozumitelný pro děti, což znamená, že je přístupný a snadno pochopitelný.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

okolí

Okolí označuje místo nebo oblast kolem člověka, místo, ve kterém žije nebo se pohybuje.

okamžitý

Okamžitý znamená bez odkladu, hned, ihned, rychle, naléhavě.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.

okolí (jazykové n. nejazykové)

Okolí = blízké prostředí, oblast, kolem něčeho nebo někoho, ve kterém se nacházíme nebo v níž se odehrávají určité události.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

reakce (chemická)

Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.