Facebook

Nevyumělkovaný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nevyumělkovaný.

Význam: Neumělkovaný znamená nezměněný, neupravený nebo nezkrácený. Používá se k popisu něčeho, co zůstalo ve stavu, který byl vytvořen původním autorem.

přirozený

Přirozený se vztahuje k přírodnímu stavu nebo vlastnostem, jako je přírodní krása nebo zdraví.

nenucený

Nenucený znamená přirozený, uvolněný, nespoutaný, příjemný, nefalšovaný.

nelíčený

Nelíčený znamená bez záměrného skrývání skutečnosti; upřímný, přímý a otevřený.

bezprostřední

Bezprostřední znamená okamžité, neprodlené, bez přerušení, blízké a přímé.

nestrojený

Nestrojený je odvozen od slova "strojený" a znamená přirozený, upřímný, otevřený, přímý, neskrytý.

prostý

Prostý = jednoduchý, základní, bez zbytečností.

Podobná synonyma

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

prostý voják

Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi, kteří nejsou vysoce postavení, ale jsou běžní obyvatelé. Jsou chudí, ale mají většinou pozitivní přístup k životu.

dětinsky prostý

Dětinský prostý: jednoduchý, srozumitelný a srozumitelný pro děti, což znamená, že je přístupný a snadno pochopitelný.