Facebook

Prostý (život) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu prostý (život).

Význam: Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

neoblečený

Bez oděvu, nahý.

svlečený

Svlečený znamená odstraněný, vyjmutý, obnažený.

obnažený

Odhalený, otevřený, bez předsudků; bez oděvu, masky nebo předstíraných ctností.

nahatý

Bez oblečení, odhalený; nazí.

oblečený

Oblečený znamená převlečený do oblečení, jako jsou svrchní nebo spodní oděvy.

holý (stěny)

Holý: bez ozdob nebo úprav, jednoduchý, zděný, neomítnutý.

lysý

Lysý je přídavné jméno označující stav bez vlasů, například na hlavě. Může také znamenat bez listí, bez plodů nebo bez obsahu.

pouhý

Pouhý: skromný, omezený, nevýznamný, malý, zanedbatelný, nedostatečný, nedůležitý.

neskrývaný (pravda)

Otevřený, jasný, zřetelný; nezamaskovaný ani skrytý; jasně viditelný; nezaměnitelný.

nepřikrášlený

Nepřikrášlený: čistý, nezdobený, nezkrášlený, přirozený, skutečný.

otevřený

Otevřený je stav nebo kvalita být otevřený k diskusi, novým nápadům nebo informacím, být schopný přijímat nové myšlenky nebo koncepty.

hrubý

Hrubý je nespoutaný, drsný nebo nevyřízený; popisuje věci, které nejsou dokončené nebo zdokonalené.

nemajetný

Nemajetný je označení pro osobu bez majetku nebo s minimálními finančními prostředky.

chudý

Chudý znamená nedostatek peněz, materiálního bohatství nebo jiných druhů hodnot.

Podobná synonyma

omyl (hrubý)

Omyl je chyba nebo nesprávný soud, způsobený nepozorností, nedostatečnými znalostmi nebo opomíjením.

účet (otevřený)

Účet (otevřený) je finanční doklad, který obsahuje informace o transakcích provedených mezi dvěma stranami.

holý

Holý znamená bez pokrytí nebo obalu, bez listí, bez zákrytu, nahý.

pravda

Pravda je skutečnost, která odpovídá skutečnostem, které jsou objektivní a nezpochybnitelné.

hrubý zákrok

Hrubý zákrok je akce nebo chování, které je nezákonné, neetické nebo neslušné.

vyjít najevo (pravda)

Vyjít najevo znamená odhalit nebo objevit pravdu.

otevřený (vůz)

Otevřený vůz je automobil s odnímatelnou nebo skládací střechou, který poskytuje otevřený prostor pro přepravu lidí a zavazadel.

holý (pravda)

Holý je pravdivý, čistý a neskrývaný; odhalený, nezkreslený a upřímný.

hrubý (plátno)

Hrubý plátno je textilní látka s hrubou, nezpracovanou strukturou.

nevkusně oblečený člověk

Člověk oblečený nevkusně, špatným stylem a neslučujícími barvami.

nevhodně oblečený člověk

Člověk oblečený nevhodně, tzn. v rozporu s očekávaným oblékáním, situací nebo okolnostmi.