Facebook

Nezprostředkovaný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nezprostředkovaný.

Význam: Nezprostředkovaný: Přímý, bez prostředníka, zprostředkujícího; nezprostředkovaný zážitek, informace, vztah ap.

přímý

Přímý: bezprostřední, neprostřední, přímočarý, nezprostředkovaný, okamžitý.

neodvozený

Neodvozený: původní, přírodní, nezměněný; nezávislý na jiných skutečnostech nebo představách.

nejbližší (okolí)

Nejbližší okolí je místo nejblíže svému domovu, ve kterém jsou obvykle nejbližší přátelé a rodina.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

přirozený

Přirozený znamená přírodní, normální, spontánní, přírodou získaný nebo přírodou vytvořený.

nenucený

Nenucený = přirozený, volný, spontánní; bez snahy znova vytvářet něčí slova, činy nebo myšlenky.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, náhodný, nenápadný nebo nespravedlivý.

nelíčený

Nelíčený: bez příkras, nezměněný, pravdivý, upřímný.

Podobná synonyma

reakce

Reakce je rychlá a spontánní odpověď na podnět.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

okamžitý

Okamžitý znamená bez zpoždění, ihned, neprodleně, naléhavě.

okolí

Okolí je souhrnem fyzického a sociálního prostředí, ve kterém se nacházíme.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

reakce (chemická)

Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

okolí (jazykové n. nejazykové)

Okolí = blízké prostředí, oblast, kolem něčeho nebo někoho, ve kterém se nacházíme nebo v níž se odehrávají určité události.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.