Facebook

Nenucený - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu nenucený.

Význam: Nenucený = přirozený, volný, spontánní; bez snahy znova vytvářet něčí slova, činy nebo myšlenky.

přímý

Přímý: bezprostřední, neprostřední, přímočarý, nezprostředkovaný, okamžitý.

nezprostředkovaný

Nezprostředkovaný: Přímý, bez prostředníka, zprostředkujícího; nezprostředkovaný zážitek, informace, vztah ap.

neodvozený

Neodvozený: původní, přírodní, nezměněný; nezávislý na jiných skutečnostech nebo představách.

nejbližší (okolí)

Nejbližší okolí je místo nejblíže svému domovu, ve kterém jsou obvykle nejbližší přátelé a rodina.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

přirozený

Přirozený znamená přírodní, normální, spontánní, přírodou získaný nebo přírodou vytvořený.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, náhodný, nenápadný nebo nespravedlivý.

nelíčený

Nelíčený: bez příkras, nezměněný, pravdivý, upřímný.

nestrojený

Nestrojený znamená bez přetvářky, upřímný, autentický.

prostý

Prostý znamená jednoduchý, základní, nenáročný, primitivní.

bezprostřední

Bezprostřední znamená okamžitý, naléhavý, bezprostřední reakce nebo akce.

familiární

Známý, osobní, přátelský, blízký; familiární se vztahuje k situacím, které jsou obyčejné a dobře známé.

Podobná synonyma

okolí (jazykové n. nejazykové)

Okolí = blízké prostředí, oblast, kolem něčeho nebo někoho, ve kterém se nacházíme nebo v níž se odehrávají určité události.

reakce

Reakce je často chápána jako psychická nebo fyzická odpověď na nějakou podnět nebo stresovou situaci.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi bez vzdělání a schopností, kteří jsou nuceni žít jednoduchým a skromným životem, obvykle bez zdroje příjmů.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

dětinsky prostý

Dětinský prostý: jednoduchý, srozumitelný a srozumitelný pro děti, což znamená, že je přístupný a snadno pochopitelný.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

okolí

Okolí je souhrnem fyzického a sociálního prostředí, ve kterém se nacházíme.

okamžitý

Okamžitý znamená bez jakéhokoli prodlení, neprodleně, bez zpoždění, ihned.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

prostý voják

Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.