Facebook

Prostý - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu prostý.

Význam: Prostý = jednoduchý, základní, bez zbytečností.

přirozený

Přirozený se vztahuje k přírodnímu stavu nebo vlastnostem, jako je přírodní krása nebo zdraví.

nenucený

Nenucený znamená přirozený, uvolněný, nespoutaný, příjemný, nefalšovaný.

nelíčený

Nelíčený znamená bez záměrného skrývání skutečnosti; upřímný, přímý a otevřený.

nevyumělkovaný

Neumělkovaný znamená nezměněný, neupravený nebo nezkrácený. Používá se k popisu něčeho, co zůstalo ve stavu, který byl vytvořen původním autorem.

bezprostřední

Bezprostřední znamená okamžité, neprodlené, bez přerušení, blízké a přímé.

nestrojený

Nestrojený je odvozen od slova "strojený" a znamená přirozený, upřímný, otevřený, přímý, neskrytý.

jednoduchý

Jednoduchost je stav, kdy jsou věci nebo situace jednoduché, přehledné a snadno pochopitelné.

nesložitý

Nesložitý - jednoduchý, přímočarý, jasný, intuitivní, snadno pochopitelný.

nekomplikovaný

Nekomplikovaný: jednoduchý, prostý, snadno pochopitelný, bez zbytečných složitostí.

pouhý

Pouhý = omezený, malý, jednoduchý; bez zbytečností, nevýznamný, skromný.

komplikovaný

Komplikovaný znamená složitý, obtížný, zapeklitý nebo komplikovaný.

všední (oblek)

Všední oblek je obecně zařazený klasický oblek, který se nosí pro obyčejné a každodenní činnosti. Nezahrnuje výrazné barvy, vzory ani extravagance.

běžný

Běžný se vztahuje k něčemu, co se očekává, je obvyklé nebo normální. Označuje standardní, běžný a obvyklý výskyt věcí, které se často opakují.

obyčejný

Obyčejný je synonymem pro běžný nebo standardní, což znamená, že je to něco, co je společné či běžné.

nenápadný

Nenápadný: diskrétní, nepatrný a přehlížený; nevýrazný a neupoutávající pozornost.

střídmý

Střídmý znamená opatrný, přiměřený a skromný, tedy nedávat příliš velkou pozornost věcem, které nejsou nezbytné.

střízlivý

Střízlivý je způsobem myšlení, který se vyznačuje rozumnou úvahou, klidem a trpělivostí.

neumělý

Neumělý se často používá pro označení něčeho nezručného nebo umělého.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neočekávaný, nepředvídatelný, náhodný nebo náhle vyrobený.

neurozený (člověk)

Člověk neurozený je někdo, kdo trpí nějakou formou psychické nebo duševní poruchy.

neuhlazený (společensky)

Neuhlazený znamená neslušný, neladící se s očekávaným společenským chováním.

Podobná synonyma

společenský

Společenský se týká vztahů mezi lidmi a komunikací mezi nimi; je to také odkaz na sociální interakce, zvyky, zákony a obyčeje.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

všední

Všední se obvykle vztahuje k obyčejnému, běžnému a obyčejnému životu každého dne.

nevhodně oblečený člověk

Člověk oblečený nevhodně, tzn. v rozporu s očekávaným oblékáním, situací nebo okolnostmi.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

zlý člověk

Osoba, která je zlého charakteru, je krutá a bezohledná k druhým a obvykle dělá neetické činy.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

neumělý (sloh)

Neumělý znamená neuměřený, neodborný, nedokonalý nebo nedotvořený.

lstivý (člověk)

Lstivý člověk je takový, který se snaží vyhnout se přímým problémům pomocí složitých, obratných a někdy i nečestných postupů.

oblek

Oblek je sestava pánského oděvu obvykle tvořená sako, kalhotami, košilí, kravatou a obutím.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

člověk

Člověk je inteligentní tvor, který se liší ostatními živočichy svou schopností vnímat, chápat a používat jazyk.

prudký člověk

Člověk s prudkým charakterem, který se často dostává do konfliktních situací.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je osoba, která má mentální poruchu nebo se projevuje abnormálním chováním.

neurozený

Neurozený je termín, který označuje stav emocionálního nebo duševního napětí způsobeného stresujícími podněty.

jednoduchý (věta)

Jednoduchý znamená snadný, prostý, intuitivní a nenáročný, což je snadno pochopitelné.

oblek (pánský)

Pánský oblek je oděv tvořený sako, kalhotami a vesty, nosí se k formálním příležitostem.

bezohledný člověk

Bezohledný člověk je osoba, která ignoruje pocity či potřeby druhých a jedná bez zábran nebo lítosti.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

svobodný člověk

Svobodný člověk je někdo, kdo je nezávislý a volný od vnějšího omezení, má právo vybrat si životní styl a jednat bez cizího dohledu.

naivní člověk

Naivní člověk je člověk, který je nezkušený, neopatrný, nekritický a důvěřivý.