Facebook

Nestrojený - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nestrojený.

Význam: Nestrojený je odvozen od slova "strojený" a znamená přirozený, upřímný, otevřený, přímý, neskrytý.

přirozený

Přirozený se vztahuje k přírodnímu stavu nebo vlastnostem, jako je přírodní krása nebo zdraví.

nenucený

Nenucený znamená přirozený, uvolněný, nespoutaný, příjemný, nefalšovaný.

nelíčený

Nelíčený znamená bez záměrného skrývání skutečnosti; upřímný, přímý a otevřený.

nevyumělkovaný

Neumělkovaný znamená nezměněný, neupravený nebo nezkrácený. Používá se k popisu něčeho, co zůstalo ve stavu, který byl vytvořen původním autorem.

bezprostřední

Bezprostřední znamená okamžité, neprodlené, bez přerušení, blízké a přímé.

prostý

Prostý = jednoduchý, základní, bez zbytečností.

nehledaný

Nehledaný znamená neočekávaný, zcela mimořádný a nepředvídatelný.

neformální

Neformální: nesouhlasící s oficiálními pravidly, zvyky nebo formálními protokoly.

domácký

Domácký znamená vřelý, útulný a příjemný; něco, co je jako doma.

rodinný

Rodinný znamená související s rodinou, týkající se rodiny nebo spojené s ní, jako například rodinná činnost, vztahy nebo příslušnost.

Podobná synonyma

výstavný rodinný dům

Budova vystavěná pro bohatou rodinu, kombinující reprezentativní architekturu a funkčnost s vysokým komfortem a luxusem.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi bez vzdělání a schopností, kteří jsou nuceni žít jednoduchým a skromným životem, obvykle bez zdroje příjmů.

prostý voják

Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

dětinsky prostý

Dětinský prostý: jednoduchý, srozumitelný a srozumitelný pro děti, což znamená, že je přístupný a snadno pochopitelný.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.