Facebook

Přímý (styk) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu přímý (styk).

Význam: Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

soukromý

Soukromý znamená osobní a vyhrazený, což se týká informací, vlastnictví a prostorů, které jsou vyhrazeny pro uživatele.

privátní

Privátní znamená věc, která je vyhrazena pro soukromé nebo osobní použití; v soukromí, omezené na určité osoby nebo skupinu lidí.

veřejný

Veřejný se vztahuje na všechny lidi, věci nebo situace, které jsou přístupné všem bez omezení.

personální

Personální znamená související s lidskými zdroji, zaměřené na zaměstnance, jejich znalosti, dovednosti a schopnosti.

individuální

Individuální znamená odlišný nebo jedinečný, odkazuje na vlastnosti nebo zájmy jednotlivce.

subjektivní (názor)

Subjektivní: Názor založený na osobních preferencích, dojmech nebo přesvědčení.

nevěcný

Nevěcný znamená nepatřící k žádnému konkrétnímu předmětu nebo živému stvoření. Označuje se to jako "beztvaré".

zaujatý

Zaujatý znamená nadšeně přímočarý, nadmíru zanícený a zapálený pro něco nebo někoho.

pro dopravu osob

Doprava osob je přemisťování lidí mezi zdrojem a cílem pomocí různých prostředků, jako je autobus, vlak, letadlo nebo auto.

nákladní

Nákladní – na vyšší zátěž určené vozidlo pro převážení nákladu.

Podobná synonyma

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

názor

Názor je osobní postoj k čemukoli, který má člověk po důkladném zvážení všech důležitých informací.

pravdivý názor

Názor, který je založen na faktech a je pravdivý.

názor <na co>

Názor je odhad, postoj nebo mínění člověka o něčem.

mít názor

Mít názor znamená mít odhad, představu nebo názor na něco.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

podobný (názor)

Podobný (názor) znamená souhlasit s něčím nebo mít naprosto stejnou myšlenku jako někdo jiný.

subjektivní

Subjektivní je to, co je založeno na osobním názoru nebo zážitku.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

zaujatý <čím>

Zaujatý se vztahuje k silnému zájmu a vášni o něco; zaujatý je člověk, který je silně motivovaný a zaujatý tím, co dělá.

mít názor <na co>

Mít názor znamená mít vlastní názor o něčem, často vycházející z osobních zkušeností.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

formulovat (názor)

Vyjádřit svůj názor jasně a stručně.

ochromit (dopravu)

Ochromit znamená zastavit, zablokovat nebo omezit dopravu.

světový názor

Světový názor je koncept, který popisuje jakýkoli přesah ve smýšlení, který pojí lidi napříč různorodými kulturami a národy.