Facebook

Reakce (rychlá) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu reakce (rychlá).

Význam: Reakce je rychlá odpověď na podnět.

povšimnutí

Povšimnutí je významné pozorování nebo zvážení čehokoli.

vnímání

Vnímání je proces rozpoznávání informací prostřednictvím smyslů a jejich interpretace.

Podobná synonyma

vnímání (textu)

Vnímání je proces přijímání a zpracování informací vnějšího prostředí prostřednictvím smyslů.