Facebook

Bezprostřední složka - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu bezprostřední složka.

Význam: Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

úsloví

Úsloví je krátká věta nebo fráze, která sděluje moudrost, poučení nebo radu.

rčení

Rčení je obecná moudrost sdílená ve formě krátkých, často hluboce zakořeněných výroků se záměrem ukázat pravdu.

obrat^1

Obrat je změna směru nebo kurzu; obvykle se používá k popisu změn ve finančním výkonu nebo ve vývoji.

frazeologismus

Frazeologismus je stálá slovní spojení nebo slovní obrat, který má většinou pevný význam, který se liší od významu jednotlivých slov.

frazém

Frazém je vyjádření sestávající z více slov, které má obecné, ale výstižné znamení.

idiom

Idiom je národní, obecný nebo slangový výraz, který má význam jiný než jeho doslovný význam.

klišé

Klišé je zastaralá, předvídatelná věta či výraz, který je používán místo originálního myšlení.

floskule

Floskule jsou fráze nebo slova, která jsou často používána ve jazyce, ale mají obecný nebo nejasný význam.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

větný úsek

Větný úsek je věta nebo série slov, které spolu logicky souvisí. Je to jedna myšlenka nebo názor, který může být vyjádřen jedním větším výrokem.

Podobná synonyma

časový úsek

Časový úsek je období s určitou trvání, vymezené začátkem a koncem.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

obrat

Obrat je opačné slovo k obratu, které se týká změny směru, pozice nebo kurzu. Označuje také změnu v průběhu času v ekonomickém nebo finančním výsledku.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená propojení nebo sjednocení něčeho.

úsek

Úsek je část cesty, trasy nebo linie, která je ohraničena dvěma body.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

větný celek

Větný celek je souvislá struktura slov tvořící významovou jednotku.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

obrat (otřelý)

Obrat je slovní hříčka nebo vtipné slovo, které se používá pro změnu významu nebo zaměňuje slova s podobným zvukem.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

obrat (ve vývoji)

Obrat je změna úhlu pohledu na situaci, která vede k novým nápadům a způsobům řešení.