Facebook

Okamžitý - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu okamžitý.

Význam: Okamžitý se vztahuje k něčemu, co se děje ihned, bez zpoždění.

neočekávaný

Neočekávaný znamená neplánovaný, bez předchozího varování nebo upozornění.

nenadálý

Nečekaný, okamžitý, neplánovaný, náhlý.

nepředvídaný

Neočekávaný, neplánovaný, nečekaný; případ, situace, událost, která se nedala předvídat.

překvapivý

Překvapivý znamená neočekávaný, něco, co nás zaskočí a je jiné, než jsme čekali.

unáhlený

Unáhlený je to, co je učiněno či řečeno bez dostatečného zvážení.

ukvapený

Ukvapený je přídavné jméno, které označuje jednání nebo rozhodnutí provedené bez dostatečného zvážení.

prudký

Prudký znamená intenzivní, silný a rychlý; často se obvykle používá k popisu počasí, pohybu nebo změny.

prchlivý

Prchlivý znamená náladový, změnlivý, impulzivní, málo trpělivý a horkokrevný.

chvilkový

Chvilkový: trvající jen malou dobu; krátký, dočasný.

momentánní

Momentánní: okamžité, aktuální, nynější, naléhavé.

náhlý

Náhlý znamená nenadálý, neočekávaný, urychlený, neplánovaný.

rychlý

Rychlý znamená schopný se pohybovat rychle, nebo vykonávat cožkoli rychle.

bezodkladný

Bezodkladný: ihned, okamžitě, okamžiku, bez zbytečného odkladu.

nynější

Aktuální, současný, nyní platný, blízký přítomnosti nebo minulosti.

Podobná synonyma

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

déšť (prudký)

Prudký déšť je intenzivní příval vody doprovázený silným větrem a bouřkou. Může způsobit velké škody na přírodě a infrastruktuře.

obrat (náhlý)

Obrat je náhlá změna ve směru, rychlosti nebo stavu.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

posel (rychlý)

Posel (rychlý) je osoba, která je poslána na krátkou cestu s pověřením přinést informace nebo zprávy od někoho jiného.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

náhlý obrat

Náhlý obrat je rychlé a nečekané změny situace, názoru, činu nebo postoje.