Facebook

Prostý život - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu prostý život.

Význam: Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

idyla

Idyla je žánr literatury, kompozice zobrazující poklidnou, harmonickou scenérii přírody a lidí.

utěšené prostředí

Utěšené prostředí je příjemná a uvolněná atmosféra, ve které se cítíte komfortně a můžete se uvolnit.

Podobná synonyma

prostředí

Prostředí je okolní prostředí, ve kterém se někdo nebo něco nachází. Může se jednat o fyzické, psychické, sociální nebo kulturní prostředí.

neznámý (prostředí)

Neznámý: nepoznaný, neidentifikovaný; označuje něco, co není známé nebo poznané.

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.

prostředí (životní)

Prostředí je okolní prostředí, ve kterém člověk žije; zahrnuje fyzické, sociální, ekonomické a kulturní faktory.

vytrhnout <koho> (z prostředí)

Vytrhnout (koho) z prostředí znamená odstranit jej z dané situace a změnit jeho prostředí.