Facebook

Přirozený - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu přirozený.

Význam: Přirozený znamená přírodní, normální, spontánní, přírodou získaný nebo přírodou vytvořený.

přímý

Přímý: bezprostřední, neprostřední, přímočarý, nezprostředkovaný, okamžitý.

nezprostředkovaný

Nezprostředkovaný: Přímý, bez prostředníka, zprostředkujícího; nezprostředkovaný zážitek, informace, vztah ap.

neodvozený

Neodvozený: původní, přírodní, nezměněný; nezávislý na jiných skutečnostech nebo představách.

nejbližší (okolí)

Nejbližší okolí je místo nejblíže svému domovu, ve kterém jsou obvykle nejbližší přátelé a rodina.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

nenucený

Nenucený = přirozený, volný, spontánní; bez snahy znova vytvářet něčí slova, činy nebo myšlenky.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, náhodný, nenápadný nebo nespravedlivý.

nelíčený

Nelíčený: bez příkras, nezměněný, pravdivý, upřímný.

přírodní

Přírodní znamená přirozený, přírodou vytvářený, neuměle vytvořený.

umělý

Umělý: vyrobený člověkem, namísto přírodního; např. umělé složky, technologie, materiály.

nestrojený

Nestrojený = bez záměrného přetváření a upravování; upřímný a přirozený.

bezprostřední

Bezprostřední: okamžité, okamžitě, přímé, neprodlené, bez odkladu.

samozřejmý

Samozřejmý se týká toho, co je považováno za samozřejmé, jasné a bezpodmínečně vyžadované. Používá se k popisu situace nebo jevu, který je přijímán jako samozřejmost.

obvyklý

Obvyklý je to, co se obvykle děje nebo se očekává. Je to běžné a normální pro danou situaci nebo okolnosti.

běžný

Běžný je obecně používaný, obvyklý, běžně se vyskytující a obvyklý.

Podobná synonyma

okamžitý

Okamžitý znamená bez zpoždění, ihned, neprodleně, naléhavě.

přírodní (plyn)

Přírodní plyn je palivo, které se těží přímo z přírodních zdrojů a jehož složení je přírodní.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

reakce

Reakce je často chápána jako psychická nebo fyzická odpověď na nějakou podnět nebo stresovou situaci.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

přírodní síla

Přírodní síla je silná síla přírody, která je předávána z generace na generaci a může být využita k našemu prospěchu.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.

okolí (jazykové n. nejazykové)

Okolí = blízké prostředí, oblast, kolem něčeho nebo někoho, ve kterém se nacházíme nebo v níž se odehrávají určité události.

přírodní sloučenina

Přírodní sloučenina je látka, která se přirozeně vyskytuje v přírodě a je složena z prvků nebo jejich sloučenin.

reakce (chemická)

Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

okolí

Okolí označuje místo nebo oblast kolem člověka, místo, ve kterém žije nebo se pohybuje.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.