Facebook

Reakce (chemická) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu reakce (chemická).

Význam: Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

záměna

Záměna je představa, že se dvě nebo více věcí mohou vzájemně nahradit, např. výměnou, obchodem nebo přímou transakcí.

náhrada

Náhrada je nahrazení jednoho objektu jiným objektem, aby se dosáhlo stejného nebo podobného účelu.

nahrazení

Nahrazení je proces vyměnění něčeho za něco jiného.

dosazení

Dosazení je proces umisťování postav a předmětů do scény nebo prostředí; je to obvykle součást procesu vizuálního designu.

dosazování

Dosazování je proces, při kterém dochází k nahrazování výrazů, pojmů či slov ve větě či ve více větách.

Podobná synonyma

náhrada (škod)

Částečná nebo úplná finanční náhrada za škodu způsobenou osobou nebo věcí.

náhrada (rovnocenná)

Substituce, náhrada rovnocenným předmětem či činností.

náhrada (peněžitá)

Peněžitá náhrada je finanční odškodnění za škodu nebo ztrátu, které je poskytnuto náhradou za ztracené výhody nebo za způsobenou újmu.

náhrada škody

Náhrada škody je odškodnění vyplacené osobě, které bylo způsobeno újmou (újmou na zdraví, majetku atd.).