Facebook

Okolí - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu okolí.

Význam: Okolí je souhrnem fyzického a sociálního prostředí, ve kterém se nacházíme.

prostředí (životní)

Prostředí je okolní prostředí, ve kterém člověk žije; zahrnuje fyzické, sociální, ekonomické a kulturní faktory.

milieu

Milieu je okruh lidí, prostředí, zvyků a tradic, které jsou spojeny s konkrétním místem, situací nebo kulturou.

kontext

Kontext je okolní prostředí, ve kterém se něco odehrává nebo je zkoumáno; souvislosti, ve kterých se věci vzájemně ovlivňují.

situace

Situace je okamžik, který vymezuje stav nebo podmínky; může být také obecný nebo konkrétní.

klima

Klima je souhrn meteorologických podmínek, které charakterizují oblast po dlouhou dobu.

atmosféra

Atmosféra je souhrn látek a energie kolem Země, které jsou zásadní pro život na naší planetě.

ovzduší

Atmosféra, ve které žijeme, složená z různých plynů, částic, aerosolů a dalších látek.

Podobná synonyma

těžit (ze situace)

Těžit (ze situace): využít a maximalizovat příležitost či výhodu.

vytrhnout <koho> (z prostředí)

Vytrhnout (koho) z prostředí znamená odstranit jej z dané situace a změnit jeho prostředí.

prostředí

Prostředí je souhrn fyzických a sociálních podmínek, které ovlivňují život člověka a jeho činnosti.

osudy (životní)

Osud je životní příběh, který je předurčen našimi činy, okolnostmi a štěstím.

situace (mezinárodní)

Situace je globální stav, který je vytvářen současnou kombinací politických, ekonomických a sociálních faktorů na mezinárodní úrovni.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

dráha (životní)

Dráha je obecný termín pro cestu, kterou člověk prochází během života. Zahrnuje všechny kroky, které člověk učiní, aby dosáhl svých cílů a které ho přivedou na cílovou stanici.

období (životní)

Období je doba, během které se něco děje a existuje. Může to být období v životě člověka, ve kterém se změní jeho myšlení a chování.

nepříjemná situace

Situace, která je obtížná, frustrující nebo nešťastná a která vyžaduje, abyste se s ní vyrovnali.

úroveň (životní)

Úroveň životní je měřítkem kvality života, které se určuje na základě ekonomických faktorů, jako je příjem, vzdělání a životní prostředí.

utěšené prostředí

Utěšené prostředí je příjemná a uvolněná atmosféra, ve které se cítíte komfortně a můžete se uvolnit.

uklidnit se (situace)

Uklidnit se znamená uvolnit napětí, uklidnit emoce a soustředit se na pozitivní stránky situace.

neznámý (prostředí)

Neznámý: nepoznaný, neidentifikovaný; označuje něco, co není známé nebo poznané.

situace (nepříjemná)

Nepříjemná situace je stav, ve kterém se člověk ocitne v nežádoucí, stresující či obtížné situaci.

příznivá situace

Příznivá situace je pozitivní stav, který je prospěšný pro danou osobu či situaci.

životní

Životní: Životní znamená osobní, související s lidským životem a prožíváním. Označuje všechno, co se týká našeho života, např. osobní zážitky, vztahy, práce, úspěchy a úskalí.

těžká situace

Situace, která má závažné důsledky nebo která je obtížná na řešení.

pojištění (životní)

Pojištění životního je forma finanční ochrany, která vám pomůže zajistit finanční prostředky v případě úmrtí, nemoci nebo úrazu.

životní síla

Životní síla je sila, která nás udržuje šťastné, motivované a silné ve všech životních oblastech.

pochopení (situace)

Pochopení je proces vnímání a porozumění informacím, činnostem nebo myšlenkám.

příběh (životní)

Příběh je souhrn zkušeností a událostí, které formují život člověka.

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.