Facebook

Bezprostřední - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu bezprostřední.

Význam: Bezprostřední znamená okamžité, neprodlené, bez přerušení, blízké a přímé.

přímý

Přímý: bezprostřední, neprostřední, přímočarý, nezprostředkovaný, okamžitý.

nezprostředkovaný

Nezprostředkovaný: Přímý, bez prostředníka, zprostředkujícího; nezprostředkovaný zážitek, informace, vztah ap.

neodvozený

Neodvozený: původní, přírodní, nezměněný; nezávislý na jiných skutečnostech nebo představách.

nejbližší (okolí)

Nejbližší okolí je místo nejblíže svému domovu, ve kterém jsou obvykle nejbližší přátelé a rodina.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

přirozený

Přirozený znamená přírodní, normální, spontánní, přírodou získaný nebo přírodou vytvořený.

nenucený

Nenucený = přirozený, volný, spontánní; bez snahy znova vytvářet něčí slova, činy nebo myšlenky.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, náhodný, nenápadný nebo nespravedlivý.

nelíčený

Nelíčený: bez příkras, nezměněný, pravdivý, upřímný.

nevyumělkovaný

Neumělkovaný znamená nezměněný, neupravený nebo nezkrácený. Používá se k popisu něčeho, co zůstalo ve stavu, který byl vytvořen původním autorem.

nestrojený

Nestrojený je odvozen od slova "strojený" a znamená přirozený, upřímný, otevřený, přímý, neskrytý.

prostý

Prostý = jednoduchý, základní, bez zbytečností.

Podobná synonyma

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi bez vzdělání a schopností, kteří jsou nuceni žít jednoduchým a skromným životem, obvykle bez zdroje příjmů.

reakce

Reakce je odpověď na stimul nebo změnu v okolí, která může být buď fyziologická nebo psychologická.

dětinsky prostý

Dětinský prostý: jednoduchý, srozumitelný a srozumitelný pro děti, což znamená, že je přístupný a snadno pochopitelný.

reakce (chemická)

Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

okamžitý

Okamžitý znamená bez zpoždění nebo prodlení, okamžitě, rychle a hned.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

prostý voják

Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

okolí

Okolí je souhrnem fyzického a sociálního prostředí, ve kterém se nacházíme.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

okolí (jazykové n. nejazykové)

Okolí = blízké prostředí, oblast, kolem něčeho nebo někoho, ve kterém se nacházíme nebo v níž se odehrávají určité události.