Facebook

Nelíčený - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nelíčený.

Význam: Nelíčený: bez příkras, nezměněný, pravdivý, upřímný.

přímý

Přímý: bezprostřední, neprostřední, přímočarý, nezprostředkovaný, okamžitý.

nezprostředkovaný

Nezprostředkovaný: Přímý, bez prostředníka, zprostředkujícího; nezprostředkovaný zážitek, informace, vztah ap.

neodvozený

Neodvozený: původní, přírodní, nezměněný; nezávislý na jiných skutečnostech nebo představách.

nejbližší (okolí)

Nejbližší okolí je místo nejblíže svému domovu, ve kterém jsou obvykle nejbližší přátelé a rodina.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

přirozený

Přirozený znamená přírodní, normální, spontánní, přírodou získaný nebo přírodou vytvořený.

nenucený

Nenucený = přirozený, volný, spontánní; bez snahy znova vytvářet něčí slova, činy nebo myšlenky.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, náhodný, nenápadný nebo nespravedlivý.

nepředstíraný

Nepředstíraný: skutečný, autentický, upřímný; bez skrývání nebo přetvářky.

nestrojený

Nešťastný, nepřipravený, nenucený; bez podivného chování nebo zvláštního vystupování.

prostý

Prostý: jednoduchý, přímočarý, bez zbytečných složitostí.

opravdový

Opravdový znamená upřímný, autentický a pravdivý.

upřímný

Upřímný = otevřený, sinceriní, pravdivý; nekrást, nezatajovat pravdu, nezdůrazňovat nepravdivost.

Podobná synonyma

reakce

Reakce je často chápána jako psychická nebo fyzická odpověď na nějakou podnět nebo stresovou situaci.

okolí

Okolí je souhrnem fyzického a sociálního prostředí, ve kterém se nacházíme.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi bez vzdělání a schopností, kteří jsou nuceni žít jednoduchým a skromným životem, obvykle bez zdroje příjmů.

upřímný (vztah)

Upřímný vztah je vztah založený na důvěře, otevřenosti a autentičnosti, ve kterém se osoby mohou svobodně vyjádřit bez obav z kritiky.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

okamžitý

Okamžitý: bez prodlení, ihned, okamžitě; probíhající nebo vyžadující akci bez zpoždění.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

prostý voják

Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

reakce (chemická)

Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

opravdový (přítel)

Autentický, upřímný, oddaný a loajální přítel, který vám bude vždy věrný.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

okolí (jazykové n. nejazykové)

Okolí = blízké prostředí, oblast, kolem něčeho nebo někoho, ve kterém se nacházíme nebo v níž se odehrávají určité události.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

upřímný (cit)

Upřímný je příznačný pro osobu, která je otevřeně pravdivá, ukazuje skutečné emoce a činy s úctou a ohleduplností.