Facebook

Okolí (jazykové n. nejazykové) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu okolí (jazykové n. nejazykové).

Význam: Okolí = blízké prostředí, oblast, kolem něčeho nebo někoho, ve kterém se nacházíme nebo v níž se odehrávají určité události.

souvislost (významová)

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více jevy, které mají nějakou formu vzájemného vztahu.

Podobná synonyma

souvislost (skrytá)

Souvislost je skryté propojení mezi jevy, které může být odhaleno až po důkladném zkoumání.

souvislost

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více různými věcmi, jevy nebo situacemi, společným poznáváním těchto vztahů.

souvislost (příčinná)

Souvislost je vztah mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou navzájem propojeny, aby vytvořily systém, který může být pochopen jako celek.

významová podobnost

Významová podobnost je soubor slov s podobným významem, které se používají místo sebe.