Facebook

Prostý (lid) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu prostý (lid).

Význam: Prostý lid je označení pro lidi, kteří nejsou vysoce postavení, ale jsou běžní obyvatelé. Jsou chudí, ale mají většinou pozitivní přístup k životu.

všeobecný

Všeobecný je to, co se týká všech lidí nebo věcí, co je v obecné platnosti.

povšechný

Povšechný označuje všeobecný, všudypřítomný, nevyhnutelný. Označení se často používá pro věci, které jsou společné všem, nebo se vztahují k celému druhu.

celkový

Celkový význam je všeobecný; označuje souhrn všech účelů, cílů a výsledků.

generální

Generální znamená obecný, celkový nebo všeobecný; vyjadřuje především velkou míru nebo rozsah.

konkrétní

Konkrétní: Přesný, konkretizovaný, vymezený, podrobný.

neurozený

Neurozený je termín, který označuje stav emocionálního nebo duševního napětí způsobeného stresujícími podněty.

Podobná synonyma

generální (bas)

Generální je obecný pojem pro všeobecnou činnost nebo postavení, které je odpovědné za vedení, kontrolu nebo správu.

generální ředitel

Generální ředitel je vedoucí pracovník firemního managementu, který zodpovídá za řízení organizace.

generální ředitel banky

Generální ředitel banky je odpovědný za řízení banky a vedení strategií, které povedou k dosahování jejích cílů.

neurozený (člověk)

Člověk neurozený je někdo, kdo trpí nějakou formou psychické nebo duševní poruchy.

tělesný stav (celkový)

Tělesný stav znamená celkový zdravotní stav člověka, včetně fyzického, psychického a sociálního zdraví.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.