Facebook

Hodně mlít - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu hodně mlít.

Význam: Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

havarovat

Havarovat znamená způsobit nehodu nebo neplánovanou událost, která může způsobit škody nebo zranění.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve vozidle znamená havarovat, dojít si na vozidle škody a často i zranění.

vymlátit se

Vymlátit se znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat se, vyčerpat své fyzické, psychické nebo emoční síly.

Podobná synonyma

odlučovač (v autě)

Odlučovač je zařízení ve vozidle, které odděluje olejovou a palivovou směs a zabraňuje jejich míchání.

rozbít se

Zničit nebo roztrhat něco nebo někoho silou nebo sílu.

rozbít

Rozbít znamená fyzicky či psychicky rozdělit něco na drobnější části nebo rozrušit něco do stavu jednotlivých částí.

rozbít (postupně)

Rozbít znamená fyzicky rozdělit na menší části, zlomit nebo zničit.

rozbít (nádobí)

Rozbít nádobí znamená roztrhat ho na malé části.

závodník (v autě)

Závodník je člověk, který se zapojuje do závodů vozidel, aby dosáhl co nejlepšího výsledku.

rozbít (auto)

Rozbít auto znamená poškodit ho neúmyslně silou, čímž dojde k jeho destrukci.

havarovat (s autem)

Havarovat s autem znamená způsobit dopravní nehodu, kde dojde k poškození vozidla nebo zranění řidiče.

havarovat (autem)

Havarovat autem znamená nehodu nebo náraz, ve kterém dochází k poškození nebo zničení auta a může vést ke zranění a dokonce i smrti.

rozbít (na kousky)

Rozbít znamená rozdělit na menší části, roztříštit na kousky.

vymáznout se (v autě)

Vymáznout se ve vozidle znamená odjet ze zábavního místa rychle, aby se uniklo případnému nebezpečí.

rozbít se (váza)

Rozbít se znamená roztříštit, roztrhat nebo rozdrtit, obvykle nádobu jako např. vázu.

vymlátit

Vymlátit: fyzicky napadnout nebo zmáčknout někoho, tvrdě a intenzivně bít; případně, intenzivně se s něčím zabývat.

rozbít se (okno)

Rozbít se: fyzicky poškodit či roztrhnout věc (v tomto případě okno) silou nebo násilím.

rozbít (kůlnu)

Rozbít znamená roztrhnout, rozdrtit nebo rozdělit na menší části. V případě kůlny to znamená roztrhnout její stěny nebo rozdělit ji na části.