Facebook

Skupina manažerů - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu skupina manažerů.

Význam: Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

systém vedení podniku

Systém vedení podniku je uspořádání procesů a struktur, které pomáhají řídit chování zaměstnanců, práce a rozhodování v podniku.

vedení podniku

Vedení podniku je proces řízení a organizace, ve kterém manažeři využívají prostředky a zdroje ke splnění cílů a zajištění úspěchu společnosti.

Podobná synonyma

organizace

Organizace je uspořádání lidí, skupin, zdrojů a procesů, které společně pracují k dosažení konkrétních cílů.

vědění

Vědění je proces učení a pochopení informací, který může vést k hlubokým poznatkům.

vedení

Vedení je schopnost vést lidi, organizace a projekty k splnění cílů.

řízení

Řízení je proces, kterým se vytváří a dosahuje cílů organizace pomocí plánování, organizování, řízení a kontroly.

socialistický systém

Socialistický systém je politický a ekonomický systém, který vychází z principů rovnosti a spravedlivosti, kde veřejný majetek je kolektivně vlastněn a společenské zisky jsou rozděleny mezi všechny občany.

systém (stupňovitý)

Systém je uspořádání nebo struktura, která se skládá z několika částí, které jsou propojeny a spolupracují společně, aby dosáhly společného cíle.

systém

Systém je sada souvisejících prvků, které spolu interagují a fungují společně k dosažení cíle.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.

výběrové řízení

Výběrové řízení je proces, který se používá k výběru nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici.

totalitní systém

Totalitní systém je politický systém, který je charakterizován absolutní kontrolou, omezováním svobody a porušováním lidských práv.

mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace jsou celosvětové tělesa, která provádějí právní a politické akce, aby řešila problémy mezi jednotlivými státy a regiony.

formální systém

Formální systém je definovaná struktura pravidel, procesů a postupů pro řízení a řešení problémů.

změnit (vedení)

Změnit znamená převést něco do jiného stavu, podoby nebo formy; činit změny v organizaci, plánu, systému nebo praxi.

změnit (systém)

Změnit systém znamená provést opravy nebo vylepšení, aby byl schopen fungovat nebo pracovat efektivněji.