Facebook

Odejít (ze schůze) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu odejít (ze schůze).

Význam: Odejít = opustit schůzi a odejít z místa jejího konání.

vzdálit se

Odejít, oddálit se, učinit mezi sebou vzdálenost.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho znamená odmítnout, přestat se o něco snažit nebo se zbavit něčeho.

zříci se

Odmítnout či se vzdát; odmítnout něco, nechat či opustit něco, čemu jste dříve přisuzovali důležitost.

zanechat

Zanechat znamená opustit, nechat, zůstat po něčem za sebou.

upustit <od čeho>

Upustit od čeho: přestat s něčím, vzdát se něčeho.

zmizet

Zmizet znamená zmizet nebo opustit, změnit se na něco nebo někam zmizet a být nedostupný.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

rozloučit se

Rozloučit se: ukončit společnou akci nebo setkání, odejít se vzájemnou úctou.

zemřít

Zemřít znamená ukončit svůj život, přestat žít.

Podobná synonyma

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho, zbavit se čeho; užít si volnost po odstranění něčeho.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

ujídat <komu čeho n. co>

Ujídat: konzumovat části čeho/čeho a odebírat části druhému.

štěstí

Štěstí je stav mysli, který se projevuje radostí a pocitem pohody. Je to pocit, který nás naplňuje a dělá nás šťastnými.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

zříci se (názorů)

Odmítnout, přestat stát za svými názory.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

ztratit se

Ztratit se znamená zmizet, nebo se ocitnout v situaci, kde se člověk ztrácí nebo neví, jak se vrátit.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

zemřít (bídně)

Umírání bídnou smrtí - znamená to zemřít v bolestech, trápení a utrpení.

dotýkat se <čeho>

Fyzický kontakt nebo dotek; přiblížení se k čemukoliv s úmyslem jej ovládat, zkoumat nebo vyjadřovat emoce.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: uchopit, získat nebo udržet něco.

zanechat <čeho>

Zanechat: odložit, zanechat něco po sobě; zanechat trvalý vliv.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

být pamětliv <čeho>

Být pamětliv <čeho> znamená vzpomínat na to, učit se z minulosti a nesouhlasit s čímkoli, co přináší škody.

narážet <do čeho> (v běhu)

Narážet do čeho znamená používat nějakým způsobem něco k tomu, aby se dosáhlo určitého cíle, obvykle ve vysoké rychlosti.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.