Facebook

Konat shromáždění <kde> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu konat shromáždění <kde>.

Význam: Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

setkávat se

Setkávat se znamená scházet se a navzájem se vídat, obvykle se známými nebo přáteli.

shromažďovat se

Sbírat se, seskupovat se; společně trávit čas a diskutovat.

mít poměr <s kým>

Mít poměr znamená vést milostný vztah nebo být ve spojení s někým jiným než s partnerem.

Podobná synonyma

poměr (měn)

Poměr je matematický vztah mezi dvěma čísly nebo veličinami, který je vyjádřen jako podíl nebo podíl v procentech.

poměr

Poměr je vztah mezi dvěma (nebo více) veličinami, které jsou spojeny v poměru.

shromažďovat

Sbírat, soustředit a shromáždit informace, data, zdroje a další prvky do jednotného celku.

rušit (právní poměr)

Rušit znamená přerušit, ukončit nebo zrušit platnost právního vztahu.

poměr (branek v utkání)

Poměr je počet gólů, které jedna strana vstřelí ve srovnání s ostatními během utkání.

shromažďovat (prostředky)

Shromažďovat znamená sbírat, shromáždit, zhromažďovat peníze, prostředky nebo jiné zdroje.

shromažďovat <co>

Shromažďovat znamená sbírat, hromadit nebo sjednocovat.

číselný poměr (volební)

Číselný poměr je vyjádření volebního výsledku jako poměru hlasů získaných kandidáty či politickou stranou k celkovému počtu hlasů.

zrušit (právní poměr)

Zrušit znamená zcela zlikvidovat právní poměr, čímž se zaniká všechny jeho účinky.

shromažďovat (vojsko)

Shromažďovat znamená seskupovat lidi, aby vytvořili armádu, vojenskou jednotku nebo jinou organizaci.

milostný poměr

Milostný poměr je citový vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje romantické a erotické city.

zaměstnanecký (poměr)

Zaměstnanecký (poměr) označuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je vymezen právními předpisy a který je charakterizován oboustrannou závazností.