Facebook

Skupina (generační) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu skupina (generační).

Význam: Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

tělesná stráž

Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

družina

Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

Podobná synonyma

tělesná cvičení

Tělesná cvičení jsou pohybové aktivity, které pomáhají udržovat zdraví a fitness.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.

stráž

Stráž je obecně označení pro ochranu, dohled, střežení či kontrolu. Často označuje také ozbrojené jednotky, které hlídají mír.

jednotka (letecká)

Jednotka (letecká) je skupina letadel, která je sestavena pro účel plnění specifického úkolu.

sbor

Sbor je skupina lidí sdružených k sdílení společného zájmu a činností, jako jsou zpívání, hudba, tanec nebo jiná umělecká činnost.

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

sbor (zpěváků)

Sbor je skupina lidí, kteří společně zpívají.

tělesná konstrukce

Tělesná konstrukce: anatomický vzhled, struktura a uspořádání těla.

ozbrojený

Ozbrojený - vybavený zbraními nebo jinými bojovými prostředky; silný, odhodlaný, schopný boje.

jednotka

Jednotka je měřítko nebo část většího celku, může být také základní jednotka pro měření.

tělesná schránka (jen v mn.č.)

Tělesné schránky jsou orgány a části těla, které slouží jako ochrana vnitřních orgánů a chrání je před poškozením.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenské uskupení používané pro operace, které se skládají z různého počtu vojáků a často i techniky.

schránka (tělesná)

Tělesná schránka je fyzický prostor, který slouží k uchování osobních dokumentů a materiálů.

elitní

Elitní se obvykle používá k označení skupin či jednotlivců, kteří vykazují vyšší úroveň kvality než ostatní.

poslanecký sbor

Poslanecký sbor je složený zvolených zástupců z jednotlivých politických stran, kteří zastupují zájmy svých voličů v parlamentu.

tisková jednotka

Tisková jednotka je zařízení, které slouží k tisku tiskovin, jako jsou dokumenty, fotografie a další.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina osob, která ochrání určitou osobu nebo skupinu lidí před nebezpečím.

jednotka taktu

Jednotka taktu je rytmická jednotka, která určuje počet úderů u rytmické struktury.

rytmická jednotka (řádek)

Rytmická jednotka je sled not, které tvoří jeden rytmický celku. Jsou uspořádány v určitém pořadí a rytmu.

pohotovostní jednotka

Pohotovostní jednotka je jednotka vyšetřovací, která má za úkol rychle reagovat na různé situace a pomoci obětem.