Facebook

Skupina (generační) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu skupina (generační).

Význam: Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

tělesná stráž

Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

družina

Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

Podobná synonyma

sbor

Sbor je skupina lidí sdružená k vytváření hudby, obvykle chorálního, nebo k provádění jiných akcí.

ozbrojený

Ozbrojený - vybavený zbraními nebo jinými bojovými prostředky; silný, odhodlaný, schopný boje.

tělesná cvičení

Tělesná cvičení jsou pohybové aktivity, které pomáhají udržovat zdraví a fitness.

tělesná schránka (jen v mn.č.)

Tělesné schránky jsou orgány a části těla, které slouží jako ochrana vnitřních orgánů a chrání je před poškozením.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina lidí, kteří provázejí nějakou osobu, aby ji ochránili.

jednotka

Jednotka je měřítko nebo část většího celku, může být také základní jednotka pro měření.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenské uskupení používané pro operace, které se skládají z různého počtu vojáků a často i techniky.

elitní (pluk)

Elitní pluk je vojenský pluk, který je složen z nejvíce schopných vojáků, kteří jsou nejlepší ve svých dovednostech a schopnostech.

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

tělesná konstrukce

Tělesná konstrukce: anatomický vzhled, struktura a uspořádání těla.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.

stráž

Stráž je osoba/skupina, která je zodpovědná za zajištění bezpečnosti a ochranu lidí, majetku a míst.

elitní

Elitní se obvykle používá k označení skupin či jednotlivců, kteří vykazují vyšší úroveň kvality než ostatní.

jednotka (speciální)

Jednotka je skupina lidí s určitým posláním nebo úkolem, který je třeba splnit.

správní sbor

Správní sbor je orgán, který dohlíží na výkon úřední moci veřejné správy.

sbor (zpěváků)

Sbor je skupina lidí, kteří společně zpívají.

jednotka (letecká)

Jednotka (letecká) je skupina letadel, která je sestavena pro účel plnění specifického úkolu.

tisková jednotka

Tisková jednotka je zařízení, které slouží k tisku tiskovin, jako jsou dokumenty, fotografie a další.

pohotovostní jednotka

Pohotovostní jednotka je jednotka vyšetřovací, která má za úkol rychle reagovat na různé situace a pomoci obětem.

poslanecký sbor

Poslanecký sbor je složený zvolených zástupců z jednotlivých politických stran, kteří zastupují zájmy svých voličů v parlamentu.