Facebook

Vydělat <na čem> (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vydělat <na čem> (hodně).

Význam: Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

sbalit se (na cestu)

Sbalit se = připravit se na cestu, připravit potřebné věci, příp. odcestovat.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

napakovat se

Napakovat se znamená připravit se na něco, co je třeba provést rychle. Jedná se o hromadění energie a síly, aby bylo možné úspěšně dokončit úkol.

Podobná synonyma

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

hodně

Hodně je pojem s mnoha významy, ale obecně znamená "velmi", "velkou míru" nebo "v mnoha ohledech".

naznačovat (cestu)

Ukazovat směr cesty; dávat nápovědu, naznačovat, co čeká dál.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

vyznačovat (cestu)

Vyznačovat znamená označit, zvýraznit nebo identifikovat cestu, trasu či jiný objekt.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

zabalit <co>

Zabalit znamená fyzicky obalit, zabalit do něčeho, např. do papíru či textilu.

ujezdit (cestu)

Ujezdit znamená projet nějakou trasu, cestu, zkrátit si ji.

navléci (rukavice)

Navléci: obléct rukavice tak, aby byly dobře přiléhaly k ruce.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

navléci

Navléci znamená obléknout si předměty nebo oblečení, obvykle přes hlavu nebo přes ruce.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

dát se na cestu

Začít cestovat, vyrazit na cestu, vydat se na cestu, aby bylo dosaženo cíle.

vysvětlit (cestu)

Vysvětlit cestu znamená definovat, jak se dostat z bodu A do bodu B.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

zahradit (cestu)

Zahradit cestu znamená vybudovat na ní ochrannou bariéru, která je obvykle vytvořena pomocí plotu nebo stavebních materiálů.

nastupovat cestu

Zahájení cesty; nástup do vozidla, letadla nebo lodi, aby se začala cesta.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

projít cestu (poprvé)

Dojít od počátku až do cíle, zažít cestu a prožít ji.