Facebook

Zakusit (mnoho) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zakusit (mnoho).

Význam: Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

strávit <kde> (dovolenou)

Strávit dovolenou znamená trávit volný čas po práci a odpočinout si od každodenních starostí.

poznat

Poznat znamená získat vědomosti o něčem nebo někom, popř. pochopit jejich vzájemnou souvislost.

procítit

Procítit znamená prožít něco hluboce a intenzivně, vcítit se do situace a pocity.

prožít

Dožít, prožít situaci, událost či pocity s plnou vášní a intenzitou.

strávit (oběd)

Strávit (oběd) znamená konzumovat oběd, jíst ho, aby vyřešit problém s hladem.

Podobná synonyma

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

prožít <co>

Prožít znamená zažít, zakusit, prožívat, trávit čas, poznat, prožívat silné emoce.

poznat <co>

Poznat znamená prozkoumat nebo objevit něco nového; získat informace o čemž jste se předtím nemuseli.

prodloužit (dovolenou)

Prodloužit znamená zvýšit délku něčeho, například dovolenou, omezení platnosti platného předpisu apod.

strávit (život)

Strávit život znamená prožít jej, prožívat všechny okamžiky života, vytěžit z něj maximum a dojít až do konce.

poznat po čichu

Poznat co přesně je za zápach, ať už dobrý či špatný, bez použití konkrétních slov.

poznat (pravdu)

Poznat znamená objevit, odhalit, získat informace o čemž se člověk předtím nevěděl nebo si nemyslel. Nejčastěji se užívá ve významu "poznat pravdu".

poznat čichem

Poznat čichem znamená vycítit či odhadnout něco intuitivně pouze pomocí čichu.

poznat citem

Poznat citem znamená intuitivně rozpoznat pravdu nebo skutečnosti bez logického uvažování.

strávit (čas)

Strávit (čas) znamená trávit čas prožitkem, aktivitou nebo činností.

připravit (oběd)

Připravit oběd: připravit a připravit potřebné ingredience, dát je dohromady a připravit chutný jídlo.

prožít (válku)

Prožít válku znamená zažít období strachu, chaosu, útrap a utrpení.

prožít (dovolenou)

Prožít dovolenou znamená aktivně si užít volného času a zažít něco nového.

začít (dovolenou)

Začít dovolenou: obnovit energii, cestovat a užít si volnosti.

strávit

Strávit znamená prožít určité období, zažít nebo trávit čas.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

pořádný (oběd)

Pořádný oběd je jídlo koncipované tak, aby bylo dostatečné, pestré a syté.

prožít <co> plně

Maximální prožití: dosáhnout naplnění, plného vyjádření a prožívání toho, co nás obklopuje.

poznat <koho n. co>

Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

trávit (dovolenou)

Strávit/prožít (dovolenou): vychutnat si volný čas v příjemném prostředí, užívat si relaxaci, obdivovat krásy přírody a kultury.

trávit (oběd)

Strávit oběd: jíst a sdílet čas s ostatními, přičemž se vychutnává jídlo a příjemná atmosféra.