Facebook

Zakusit (mnoho) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zakusit (mnoho).

Význam: Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

strávit <kde> (dovolenou)

Strávit dovolenou znamená trávit volný čas po práci a odpočinout si od každodenních starostí.

poznat

Poznat znamená získat vědomosti o něčem nebo někom, popř. pochopit jejich vzájemnou souvislost.

procítit

Procítit znamená prožít něco hluboce a intenzivně, vcítit se do situace a pocity.

prožít

Dožít, prožít situaci, událost či pocity s plnou vášní a intenzitou.

strávit (oběd)

Strávit (oběd) znamená konzumovat oběd, jíst ho, aby vyřešit problém s hladem.

Podobná synonyma

strávit

Prožít, zažít, trávit čas, dokončit, zbavit se.

prožít <co>

Prožít znamená zažít zážitek, zažít něco intenzivního, zažít ho plně a do hloubky.

prožít <co> plně

Maximální prožití: dosáhnout naplnění, plného vyjádření a prožívání toho, co nás obklopuje.

poznat po čichu

Poznat co přesně je za zápach, ať už dobrý či špatný, bez použití konkrétních slov.

poznat <co>

Poznat znamená získat pochopení nebo vědět o něčem.

poznat čichem

Poznat čichem znamená vycítit či odhadnout něco intuitivně pouze pomocí čichu.

pořádný (oběd)

Pořádný oběd je jídlo koncipované tak, aby bylo dostatečné, pestré a syté.

poznat <koho n. co>

Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

prožít (válku)

Prožít válku znamená zažít období strachu, chaosu, útrap a utrpení.

trávit (oběd)

Strávit oběd: jíst a sdílet čas s ostatními, přičemž se vychutnává jídlo a příjemná atmosféra.

strávit (život)

Strávit život znamená prožít jej, prožívat všechny okamžiky života, vytěžit z něj maximum a dojít až do konce.

začít (dovolenou)

Začít dovolenou: obnovit energii, cestovat a užít si volnosti.

trávit (dovolenou)

Strávit/prožít (dovolenou): vychutnat si volný čas v příjemném prostředí, užívat si relaxaci, obdivovat krásy přírody a kultury.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

připravit (oběd)

Připravit oběd: připravit a připravit potřebné ingredience, dát je dohromady a připravit chutný jídlo.

strávit (čas)

Strávit (čas) znamená trávit čas prožitkem, aktivitou nebo činností.

poznat (pravdu)

Poznat znamená objevit, odhalit, získat informace o čemž se člověk předtím nevěděl nebo si nemyslel. Nejčastěji se užívá ve významu "poznat pravdu".

prožít (dovolenou)

Prožít dovolenou znamená aktivně si užít volného času a zažít něco nového.

prodloužit (dovolenou)

Prodloužit znamená zvýšit délku něčeho, například dovolenou, omezení platnosti platného předpisu apod.

poznat citem

Poznat citem znamená intuitivně rozpoznat pravdu nebo skutečnosti bez logického uvažování.