Facebook

Množství práce - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu množství práce.

Význam: Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

úkon

Úkon je činnost nebo akce, kterou vykonává člověk nebo stroj.

provedení

Provádění, uskutečňování, realizace - provedení je souhrn těchto pojmů a označuje činnost, která se vykonává, aby se dosáhlo určitého cíle.

vykonání (činnosti)

Vykonání je provedení činnosti nebo úkolu; aplikace znalostí, dovedností a schopností.

performance

Výkon, úspěšnost, schopnost, dovednost, práce, činnost, akce; výkonnost, účinnost, úsilí.

Podobná synonyma

způsob provedení díla (uměleckého)

Způsob provedení díla je konkrétní technika, kterou umělec používá k vyjádření svého umění.

vykonání

Vykonání je provedení nebo realizace činnosti, úkonu nebo procesu.

ustat (v činnosti)

Ustat znamená přestat činnost, ukončit činnost, zastavit se.

způsob provádění (činnosti)

Způsob provádění je proces realizace činností nebo úkolů; jde o konkrétní postupy, které vedou k cíli.

zastavení činnosti

Zastavení činnosti je přerušení činnosti nebo procesu. Může být dočasné nebo trvalé.

opakující se úkon

Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.

provedení (skladby)

Provedení je interpretace hudební skladby.

zahájení (činnosti)

Zahájení je činnost, která symbolizuje začátek něčeho, ať už je to projekt, akce nebo akce.

obor (činnosti)

Obor je směs činností, schopností a dovedností, které jsou spojeny a vyžadují specializaci a znalosti.

náročný na provedení

Náročný - velmi obtížný, vyžadující značnou úsilí, důkladnost, čas a zručnost.

svěřit <komu> (provedení)

Předat (někomu) správu, úkol nebo zodpovědnost; dát (někomu) plnou moc a důvěru.