Facebook

Uvést se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu uvést se.

Význam: Uvést se znamená představit se, potvrdit vlastní identitu a sdělit informace o sobě.

seznámit se

Seznámit se znamená poznat se navzájem, lépe se poznat a vytvořit si přátelské nebo partnerské vztahy.

předvést se

Ukázat se v nejlepším světle; dát ostatním najevo své schopnosti a dovednosti.

ukázat se

Ukázat se znamená vystoupit na veřejnost a ukázat se jako někdo nebo něco.

představit se

Představit se znamená sdělit o sobě základní informace jako jméno, věk, povolání, zájmy atd.

prezentovat se

Prezentovat se znamená ukázat, představit nebo vysvětlit to, co víte, čemu rozumíte, co děláte nebo čím jste.

Podobná synonyma

prezentovat

Prezentovat znamená vystoupit před publikum a představit nějakou informaci, myšlenku nebo produkt.

ukázat se <co>

Ukázat se jako něco, stát se veřejně viditelným, přijít na veřejnost.

představit si

Vytvářet si obraz nebo představu o něčem; vytvářet si ideu nebo myšlenku o něčem.

předvést (výrobek)

Ukázat (výrobek): prezentovat, demonstrovat, představit.

představit (nový produkt)

Představit nový produkt znamená prezentovat jeho funkce, výhody a přednosti veřejnosti.

ukázat

Ukázat znamená viditelně předvést, zobrazit nebo demonstrovat něco.

ukázat zuby

Ukázat zuby znamená vyjádřit hněv nebo agresi, často při štěkání, vrčení nebo zakření.

představit (novinky)

Představit znamená prezentovat informace, nápady nebo produkty veřejnosti.

ukázat se (jasně)

Zjevit se, objevit se; být viděn, prezentovat se; být známý, projevit se.

seznámit <s čím>

Seznámit se s něčím: získat znalosti o něčem nebo někom, prohloubit si informace či poznat nové lidi.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

ukázat (rohy)

Ukázat rohy = vyvinout rohy, případně je zobrazit, aby bylo vidět, že jsou přítomny.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.

ukázat se <jak>

Ukázat se: předvést se, ukázat se veřejnosti, dokázat, že existuješ, něco dokázat.

seznámit <koho s kým>

Seznámit znamená představit jednu osobu druhé osobě, aby si jedna druhou lépe představili a začali spolu komunikovat.

ukázat se jako (spolehlivý)

Být spolehlivý, důvěryhodný a dodržovat své sliby.

prezentovat (výsledky)

Prezentovat znamená ukázat, vystavit nebo vyjádřit výsledky veřejně.

představit <koho>

Představit znamená prezentovat někoho jinému, ukázat jeho kvality a schopnosti.

ukázat se (na chvilku)

Ukázat se: přijít na krátkou návštěvu, zjevit se na chvíli.

seznámit

Seznámit se znamená získat povědomí o něčem nebo o někom, učinit se obeznámeným s něčím nebo někým.

seznámit se <s čím>

Seznámit se: získat informace o, poznat, uznat známost s někým/čím.

ukázat <co komu>

Ukázat znamená předvést, předložit, ukázat druhému něco konkrétního.