Facebook

Uvést (hru) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uvést (hru).

Význam: Začít hrát, provést potřebné úpravy a nastavení, aby byla hra připravena k hraní.

osnovat

Formulovat základní body nebo myšlenky, na kterých bude postavena následná debata či prezentace.

zosnovat

Zosnovat znamená připravit podklad pro plán, systém nebo projekt, vytvořit jeho základní strukturu.

připravit (provokaci)

Připravit: vyvolat nebo navrhnout situaci, která vyvolává odpor nebo konflikt.

Podobná synonyma

připravit (intriku)

Připravit intriku znamená předem plánovat a organizovat konkrétní akce, které povedou k účelu nebo cíli.

připravit (těsto)

Připravit = smíchat ingredience a vytvořit těsto před pečením.

zosnovat (spiknutí)

Zosnovat znamená plánovat nebo organizovat spiknutí nebo úkol.

připravit (svačinu)

Připravit znamená předem připravit a nachystat jídlo, např. svačinu.

připravit se <o co>

Připravit se: předem se na něco připravit, přizpůsobit se a přijmout změny nebo výzvy.

připravit o všechno

Zbavit se všeho majetku, důstojnosti a postavení.

připravit pečením

Připravit pečením znamená připravit jídlo tím, že se dá do trouby a peče.

připravit

Připravit znamená předcházet, plánovat nebo předvídat potřebné věci pro nějakou budoucí událost nebo úkol.

připravit (překvapení)

Připravit: předem plánovat a připravit, aby něco bylo připraveno na budoucí použití.

připravit pro tisk <co>

Připravit pro tisk: předat data, aby dokument byl připraven pro vytištění.

připravit <koho o co>

Připravit: předem přizpůsobit nebo předem připravit něco pro budoucí použití.

připravit co (tajně)

Připravit tajně, to znamená připravit co nejtišeji a v tajnosti.

připravit do tisku

Připravit do tisku: předat materiál k vytištění, příp. digitalizovat a upravit do požadovaného formátu.

připravit o důvěru

Ztratit důvěru; způsobit, že někdo už nevěří.

připravit (jídlo)

Připravit jídlo znamená přípravu surovin, vaření a servírování.

připravit <co>

Připravit: předem předložit, uspořádat a přizpůsobit něco pro budoucí použití.

připravit <koho oč>

Připravit oč: předem si naplánovat a zorganizovat činnosti, které jsou nezbytné pro dosáhnutí úspěchu.

připravit (svatbu)

Organizovat a zajistit veškerou logistiku a průběh svatby, aby byla připravena pro účastníky.

připravit (oběd)

Připravit oběd: připravit a připravit potřebné ingredience, dát je dohromady a připravit chutný jídlo.

připravit k odeslání

Připravit k odeslání znamená připravit materiál/informace/dokument/zboží pro odeslání, aby to mohlo být doručeno cílovému adresátovi.