Facebook

Uvést v soulad - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu uvést v soulad.

Význam: Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

zkoordinovat (zájmy)

Zkoordinovat znamená určit a upravit vzájemně související prvky, aby se dosáhlo harmonie a souladu mezi zájmy.

Podobná synonyma

zkoordinovat

Zkoordinovat znamená uspořádat a synchronizovat jednotlivé úkoly nebo procesy, aby se dosáhlo nejlepšího výsledku.

zkoordinovat se

Zkoordinovat se znamená uspořádat činnosti tak, aby byly navzájem souvisící a aby se vzájemně doplňovaly.