Facebook

Nezdravý - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu nezdravý.

Význam: Nezdravý = scházející zdraví, často se používá pro životní styl, který je spojen s nepříznivými důsledky pro zdraví.

nemocný

Nemocný je osoba, která trpí fyzickou nebo duševní chorobou a potřebuje lékařskou pomoc.

chorobný

Chorobný se týká něčeho, co je nezdravé, návykové nebo škodlivé. Příslušný k nezdravému myšlení nebo jednání.

chorý

Chorý je označení pro stav, kdy je člověk trápí jakákoliv nemoc nebo onemocnění.

churavý

Churavý znamená nemocný nebo slabý, obecně se používá pro označení člověka s nějakou nemocí.

škodlivý

Škodlivý je schopný škodit, způsobovat zdravotní potíže, škody či škody na majetku.

nenáležitý

Nenáležitý vyjadřuje nespravedlnost nebo nesprávnost, nedostatečnost, nezákonnost nebo nedostatečnou míru.

rozháraný (poměry)

Rozháraný poměr je stav chaosu a nepořádku, který vznikl v důsledku nedostatku kontroly nebo řízení.

rozhádaný

Rozhádaný znamená "rozptýlený, nerozumný, chaotický".

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

chatrný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

Podobná synonyma

poměry

Poměry jsou vztahy mezi lidmi či skupinami, které se vyvíjejí v čase a mění se podle situace.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

poměry (spořádané)

Poměry jsou souvislosti mezi různými prvky, které jsou tvořeny zákony, zvyklostmi a dohodami. Jsou pečlivě uspořádány a vytvářejí tak spravedlivý systém.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

zlepšit (poměry)

Zlepšit znamená vyřešit problémy a změnit situaci k lepšímu.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

být chorý

Být chorý znamená mít zdravotní problémy, které jsou způsobeny nemocí nebo jinými zdravotními potížemi.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

rozháraný

Rozháraný je synonymem pro chaotický, nepořádný, nepřehledný, zmatený nebo nesourodý.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

psychotik (nemocný hysterií)

Psychotik je člověk trpící psychickou poruchou, která se projevuje ve formě psychických poruch, jako je hysterie.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.