Facebook

Být nemocný - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu být nemocný.

Význam: Být nemocný znamená trpět fyzickým či duševním onemocněním, které ovlivňuje zdraví a pohodu jedince.

stonat

Stonat je verbální výraz, který znamená vyjadřovat velkou bolest nebo slzy. Také se může používat k popisu situace, kdy někdo zůstává bezmocný.

ležet

Ležet znamená být v horizontální poloze, kdy tělo je přímo v kontaktu s povrchem.

Podobná synonyma

ležet (v knihách)

Ležet znamená být položeno nebo umístěno v nějakém místě. Ve vztahu k knihám znamená ležet na regálu nebo někde jinde.

ležet spolu

Ležet spolu znamená vedle sebe ležet a být v blízkosti jeden druhého, bez ohledu na pohlaví nebo vztah.

ležet neuspořádaně

Ležet neuspořádaně: být roztroušený po zemi, neorganizovaný, bez uspořádání.

ležet ladem

Ležet ladem znamená být nečinným či neužitečným, nevyužívat svůj potenciál.

ležet <co na kom>

Ležet: být umístěn na něčím jiném, jako je postel, podlaha, země apod.

ležet (na lůžku)

Ležet (na lůžku) znamená být v horizontální poloze na posteli s tělem ležícím na zádech.

ležet (chvilkami)

Ležet znamená být v pasivní poloze, někdy na krátkou chvíli, např. odpočívat.