Facebook

Nedobrý - synonyma

Celkem nalezeno 26 synonym ke slovu nedobrý.

Význam: Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

zlý (člověk)

Člověk zlý je nespravedlivý, sobecký a zákeřný; jeho činy jsou proti etickým principům a mohou způsobit značnou újmu.

špatný

Špatný znamená nespokojený, neuspokojivý nebo neúspěšný.

nekalý

Nekalý je protiprávní, nespravedlivý, nečestný nebo nedůstojný jednání.

čestný

Čestný je označení pro osobu, která je důvěryhodná, spravedlivá a poctivá.

ušlechtilý

Ušlechtilý znamená vznešený, vysoce ceněný; vyžaduje to odpovídající postoj a chování.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

nepatřičný

Nepatřičný: nevhodný, neumístěný, nežádoucí, nevhodnost, nečestnost, nevkusnost.

nehodnotný

Nehodnotný je úplně bezcenný, neužitečný, nezáživný, bezúčelný, neplodný.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

nevalný

Nevalný znamená nedostatečný, slabý, podprůměrný nebo neuspokojivý.

nepříznivý

Negativní, odmítavý, nevýhodný; nepříjemný, nežádoucí, nebezpečný.

nepříjemný

Nepříjemný je to, co se nám nelíbí nebo co nás obtěžuje, často také odporuje našim představám.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

temný

Temný znamená tmavý, místo nebo člověk s negativní atmosférou, často s hrůzou nebo strachem.

zlověstný

Zlověstný: ohrožující, příšerný, hrůzostrašný, tragický, nebezpečný.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

Podobná synonyma

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

přítel

Přítel je člověk, se kterým se můžete spolehnout, který vás podporuje a s kterým sdílíte přátelství, důvěru a lásku.

zbavit se (práce)

Zbavit se znamená odstranit nebo zrušit něco, co je brzdou, překážkou nebo obtěžováním.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

nenáležitý

Nenáležitý vyjadřuje nespravedlnost nebo nesprávnost, nedostatečnost, nezákonnost nebo nedostatečnou míru.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

předtucha

Předtucha je pocit, že se něco děje nebo stane, aniž by člověk měl k dispozici jakékoli racionální důkazy.

příjemný (člověk)

Příjemný člověk je milý, usměvavý a přátelský. Má rád společnost a vytváří příjemnou atmosféru.

člověk

Člověk je inteligentní, společenské bytosti, schopné komunikovat, vytvářet a užívat si kultury.

vyrušit (z práce)

Narušit práci, konverzaci, činnost přítomných lidí nečekaným vstupem nebo událostí.

práce

Práce je činnost, která vyžaduje úsilí, úspěch a úspěch, aby se dosáhly určitých cílů.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

čestný muž

Čestný muž je někdo, kdo je spravedlivý, ušlechtilý a má čestné a morální principy.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

neblahý

Neblahý je synonymum pro nešťastný, zlý nebo zlomyslný. Může se týkat jednoho nebo více lidí, místa nebo situace.

energický člověk

Energický člověk je dynamický, silný, cílevědomý a odhodlaný, který se snaží dosáhnout svých cílů.

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

naivní člověk

Naivní člověk je člověk, který je nezkušený, neopatrný, nekritický a důvěřivý.

ušlechtilý (muž)

Ušlechtilý muž je vznešený, morálně vyspělý, galantní, odvážný a etický člověk.

důkladný (práce)

Důkladný: pečlivý, detailní, přísný, s pozorností provedený.

nezištný člověk

Nezištný člověk je ten, kdo přináší dobro a pomoc ostatním bez předpokladu něčeho výměnou.