Facebook

Nekvalitní (práce) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu nekvalitní (práce).

Význam: Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

zlý (člověk)

Člověk zlý je nespravedlivý, sobecký a zákeřný; jeho činy jsou proti etickým principům a mohou způsobit značnou újmu.

špatný

Špatný znamená nespokojený, neuspokojivý nebo neúspěšný.

nekalý

Nekalý je protiprávní, nespravedlivý, nečestný nebo nedůstojný jednání.

čestný

Čestný je označení pro osobu, která je důvěryhodná, spravedlivá a poctivá.

ušlechtilý

Ušlechtilý znamená vznešený, vysoce ceněný; vyžaduje to odpovídající postoj a chování.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

nepatřičný

Nepatřičný: nevhodný, neumístěný, nežádoucí, nevhodnost, nečestnost, nevkusnost.

nehodnotný

Nehodnotný je úplně bezcenný, neužitečný, nezáživný, bezúčelný, neplodný.

nevalný

Nevalný znamená nedostatečný, slabý, podprůměrný nebo neuspokojivý.

nepříznivý

Negativní, odmítavý, nevýhodný; nepříjemný, nežádoucí, nebezpečný.

nepříjemný

Nepříjemný je to, co se nám nelíbí nebo co nás obtěžuje, často také odporuje našim představám.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

temný

Temný znamená tmavý, místo nebo člověk s negativní atmosférou, často s hrůzou nebo strachem.

zlověstný

Zlověstný: ohrožující, příšerný, hrůzostrašný, tragický, nebezpečný.

Podobná synonyma

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

nenáležitý

Nenáležitý: nespravedlivý, nevhodný nebo nezákonný.

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

neblahý

Neblahý je adjektivum pro něco, co je nepříznivé, nešťastné, nešťastné, zlé nebo nebezpečné.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

zlý člověk

Osoba, která je zlého charakteru, je krutá a bezohledná k druhým a obvykle dělá neetické činy.

ušlechtilý muž

Ušlechtilý muž je člověk s vysokými morálními hodnotami, které vyzařuje v každé situaci.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

přítel

Přítel je osoba, se kterou se můžete spolehnout a na kterou se můžete obrátit v dobrém i zlém. Je to osoba, která vás podporuje a kterou můžete milovat a ctít.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

člověk

Člověk je vysoce inteligentní druh primátů s schopností přemýšlet, komunikovat a vytvářet společnost.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

dobrácký (člověk)

Lidé s dobráckou povahou jsou přátelští, vlídní a něžní. Mají sklon loajálně pomáhat ostatním a jsou ochotni obětovat část svého času, úsilí nebo peněz pro dobro druhých.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je osoba, která má mentální poruchu nebo se projevuje abnormálním chováním.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

nezištný člověk

Nezištný člověk je ten, kdo přináší dobro a pomoc ostatním bez předpokladu něčeho výměnou.

příjemný (člověk)

Příjemný člověk je milý, usměvavý a přátelský. Má rád společnost a vytváří příjemnou atmosféru.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.