Facebook

Táhnout se (nemocný) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu táhnout se (nemocný).

Význam: Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

plazit se (had)

Pohybovat se po zemi (nebo jiném povrchu) pomocí závěsných pohybů a posouvání těla.

šplhat (horolezec)

Šplhat je technika používaná horolezci při výstupech do strmějších a náročnějších terénů. Je to způsob pohybu po skalách nebo skalních stěnách s použitím rukou a nohou.

vnikat (sníh)

Vnikat znamená, aby se sníh dostal do podkladu, například do povrchu cesty nebo chodníku.

pronikat <kam>

Pronikat znamená procházet skrze něco nebo se dostat dovnitř něčeho.

vléci se

Vléci se znamená dělat něco neuváženého, které může mít následky; obecně znamená dělat něco, co je špatné, nebo nebezpečné.

cpát se

Cpát se znamená usilovat o něco s nadměrnou horlivostí nebo intenzitou. Je to vyjádřeno přílišnou snahou dosáhnout něčeho nebo prosadit se.

dolézat

Dolézat znamená přijít, dorazit, přibýt, přijet, příjít, přicházet, nastoupit, přistát, připlout, dosáhnout.

vtírat se

Vtírat se je vyjadřovací spojení, které znamená provádět něco nepozorovaně, nečekaně a nenápadně.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

vstupovat (do vlaku)

Vstupovat znamená nastoupit do vlaku.

vylézat (hřiby)

Vylézat se vztahuje k hledání hřibů, kdy se lidé procházejí po lese a hledají hřiby.

ukazovat se (sněženky)

Ukazovat se znamená projevit se nebo se objevit.

Podobná synonyma

ukazovat <co>

Ukazovat: předvádět, ukázat, zkoumat nebo hledat něco.

pronikat (davem)

Pronikat znamená postupně proniknout, procházet nebo proniknout dovnitř.

napadat (sníh)

Napadat (sníh) znamená, že sníh padá z oblohy jako malé vločky.

ukazovat

Ukazovat znamená poukazovat na něco, upozorňovat nebo ukazovat směr.

praskat (sníh)

Přerušení či rozbití sněhového povlaku na malé kousky, které se snaží vydávat zvuky připomínající praskání.

ukazovat se

Ukazovat se znamená vystupovat, prezentovat se, sdělovat svůj názor, předvádět své schopnosti a zkušenosti.

vnikat

Vnikat znamená vstupovat do něčeho nebo někam; často se používá v kontextu vstupování do něčího soukromí nebo do něčího území.

ukazovat (humor)

Ukazovat znamená sdělit něco humoristicky, aby se dosáhlo zábavného efektu.

vléci se <s čím>

Vléci se znamená obléci se či obout se na konkrétní situaci nebo událost.

pronikat

Pronikat znamená procházet skrz něco, proniknout hluboko dovnitř nebo dosáhnout velmi dobrého poznání.

vnikat <co kam>

Vnikat = vstupovat dovnitř nebo pronikat do něčeho.

plazit se

Plazit se je pohyb těla, při kterém se využívají pouze pánevní a kyčelní klouby, pro přesun z místa na místo.

cpát <co na co>

Cpát se používá pro vyjádření násilného vhánění čehokoliv do něčeho.

nastoupit (do vlaku)

Nastoupit znamená vstoupit do nějakého vozidla (např. vlaku) a začít se s ním pohybovat.

dolézat <za kým>

Dolézat znamená být v blízkosti někoho, dohánět jej, vyhledávat jeho společnost a následovat ho.

vstupovat

Vstupovat znamená vstoupit do něčeho, například do budovy, do systému nebo do diskuze.

dostávat <co> (nad hlavu)

Dostávat nad hlavu: mít více problémů než může člověk zvládnout.

cpát

Cpát znamená tlačit, házet nebo vhazovat dovnitř. Je to často spojeno s násilným pohybem a je používáno ve smyslu zasáhnout nebo donutit někoho k činu.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

přesednout (do vlaku)

Přesednout znamená přestoupit z jednoho dopravního prostředku do jiného, např. z autobusu do vlaku.

tát (sníh)

Tát je bílý, jemný a vzdušný pevný sníh. Při tátu stoupá vlhkost vzduchu, což způsobuje, že se sníh uvádí do pohybu.

odklízet sníh

Odklízet sníh znamená ručně odstraňovat sníh z chodníků a silnic nebo jiných ploch pomocí lopaty.

přestoupit (do vlaku)

Nastoupit do vlaku, přestoupit na jinou trasu nebo z vlaku vystoupit.

cpát se (jídlem)

Cpát se jídlem znamená přejídat se, jíst více než je vhodné.