Facebook

Táhnout se (nemocný) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu táhnout se (nemocný).

Význam: Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

plazit se (had)

Pohybovat se po zemi (nebo jiném povrchu) pomocí závěsných pohybů a posouvání těla.

šplhat (horolezec)

Šplhat je technika používaná horolezci při výstupech do strmějších a náročnějších terénů. Je to způsob pohybu po skalách nebo skalních stěnách s použitím rukou a nohou.

vnikat (sníh)

Vnikat znamená, aby se sníh dostal do podkladu, například do povrchu cesty nebo chodníku.

pronikat <kam>

Pronikat znamená procházet skrze něco nebo se dostat dovnitř něčeho.

vléci se

Vléci se znamená dělat něco neuváženého, které může mít následky; obecně znamená dělat něco, co je špatné, nebo nebezpečné.

cpát se

Cpát se znamená usilovat o něco s nadměrnou horlivostí nebo intenzitou. Je to vyjádřeno přílišnou snahou dosáhnout něčeho nebo prosadit se.

dolézat

Dolézat znamená přijít, dorazit, přibýt, přijet, příjít, přicházet, nastoupit, přistát, připlout, dosáhnout.

vtírat se

Vtírat se je vyjadřovací spojení, které znamená provádět něco nepozorovaně, nečekaně a nenápadně.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

vstupovat (do vlaku)

Vstupovat znamená nastoupit do vlaku.

vylézat (hřiby)

Vylézat se vztahuje k hledání hřibů, kdy se lidé procházejí po lese a hledají hřiby.

ukazovat se (sněženky)

Ukazovat se znamená projevit se nebo se objevit.

Podobná synonyma

praskat (sníh)

Přerušení či rozbití sněhového povlaku na malé kousky, které se snaží vydávat zvuky připomínající praskání.

pronikat

Pronikat znamená procházet skrz něco, proniknout hluboko dovnitř nebo dosáhnout velmi dobrého poznání.

pronikat <co kam>

Pronikat je proces procházení skrze něco, například skrze stěny, části těla nebo jiných objektů.

ukazovat

Ukazovat znamená poukazovat na něco, upozorňovat nebo ukazovat směr.

vnikat

Vnikat znamená vstupovat do něčeho nebo někam; často se používá v kontextu vstupování do něčího soukromí nebo do něčího území.

navát (sníh)

Navát je termín pro hustou sněhovou bouři, která může způsobit zhoršení viditelnosti, omezení pohybu a uvěznění na místě.

shrnout (sníh)

Shrnout sníh znamená odstranit sníh z veřejných prostorů nebo z pozemků.

vstupovat

Vstupovat znamená vstoupit do něčeho, například do místnosti, konverzace nebo programu.

ukazovat se

Ukazovat se: prezentovat se, zobrazovat svou identitu, prokazovat vlastnosti a schopnosti.

cpát

Cpát znamená silou něco vtisknout, vstrčit či vhodit někam, kam to nepatří.

vstupovat (dveřmi)

Vstupovat znamená vstoupit dovnitř pomocí dveří nebo jiným vchodem.

pronikat (zpěv)

Pronikat znamená proniknout do hloubky zvuku a do větší hloubky myšlenek.

dostávat (do vlastnictví)

Dostávat znamená získávat (majetek či jinou věc) do vlastnictví.

plazit se

Pohybovat se po zemi pomocí těla na břiše, s použitím rukou a nohou.

vléci <co>

Vléci znamená obléci, obout nebo převléci se.

vléci <co> (po zemi)

Vléci (po zemi) znamená táhnout něco po zemi nebo se pohybovat po zemi.

dostávat se (do stavu)

Dostávat se znamená dosahovat stavu, zvyšovat se nebo dosahovat jisté úrovně.

ukazovat (doklady)

Ukazovat znamená poukázat na něco a dát najevo, ukázat cestu nebo doklady.

vystoupit (z vlaku)

Vystoupit znamená opustit vlak a odejít.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

otřást (sníh)

Otřást sníh znamená odstranit sněhovou vrstvu ve formě drobných částic.

vnikat <co kam>

Vnikat = vstupovat dovnitř nebo pronikat do něčeho.

dostávat (to nejhorší)

Dostávat znamená obdržet, přijmout nebo přijímat, obvykle něco, co je špatné nebo nežádoucí.