Facebook

Uvést podrobnosti - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uvést podrobnosti.

Význam: Uvést podrobnosti znamená podat důležité informace o určitém tématu v konkrétním detailech.

zpřesnit <co>

Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

realizovat <co>

Realizovat znamená uskutečnit, provést, splnit.

uskutečnit

Provést, dotáhnout do konce, udělat reálným.

Podobná synonyma

realizovat

Realizovat znamená uskutečnit, provést, splnit, naplnit cíle nebo účel.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

uskutečnit (ples)

Realizovat, provést, uskutečnit: uskutečnit ples = provést jeho plánovanou organizaci a provedení.

zpřesnit (požadavky)

Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

zpřesnit

Zpřesnit znamená vyjasnit, zúžit, uvést do detailu nebo doložit něco blíže.

uskutečnit se

Uskutečnit se znamená uskutečnit něco, co bylo plánováno, cíleno či navrženo.

uskutečnit (úkol)

Realizovat, uskutečnit; splnit, provést, provádět, dopracovat, uskutečnit zadanou úlohu.