Facebook

Přijet - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přijet.

Význam: Přijet znamená dorazit do místa cíle, stanoveného předem.

přijít

Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

dorazit

Dorazit znamená dosáhnout cíle, místa nebo stavu; dorazit také znamená dojít, dojet nebo dorůst.

přicestovat

Přicestovat znamená dorazit na místo určení pohybem, například autem, letadlem, lodí nebo jiným způsobem.

rozmnožit se

Rozmnožit se znamená být reprodukován za účelem zvýšit počet jedinců ve skupině.

zvětšit se

Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

ubýt

Ubýt: snížit se, zmizet, zmenšit se, zmizet postupně, ubylo toho.

dostavit se

Dostavit se: přijít na stanovené místo a čas, aby se dospělo k vyřízení něčeho.

přibýt

Přibýt je synonymem pro zvýšení počtu nebo množství, zvýšení úrovně nebo rozšíření.

odjet

Odjet: opustit místo cesty během cestování nebo dopravy; vyrazit z místa.

Podobná synonyma

přijít <na co>

Přijít znamená dosáhnout cíle, získat nebo nalézt něco.

přijít do styku

Přijít do styku znamená navázat osobní interakci a komunikaci s něčím nebo někým.

přijít blíž

Zintenzivnit vztah, zvýšit interakci a blíže se poznat.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, objem nebo rozměr něčeho.

přijít <co kam>

Přijít znamená příchod něčeho nebo někoho do určitého místa.

zvětšit <co>

Zvětšit: zvýšit velikost, rozšířit, zvětšit počet.

přijít <o co>

Přijít: dosáhnout cíle, získat; zaměřit se na/dosáhnout něčeho.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

rozmnožit (jmění)

Rozmnožit jmění znamená zvýšit finanční aktiva, aby se získalo více peněz.

rozmnožit

Rozmnožit znamená zvýšit počet, zdvojnásobit nebo ztrojnásobit množství.

rozmnožit <co>

Zvýšit počet , což znamená zdvojnásobit, ztrojnásobit atd.

zvětšit (úspory)

Zvětšit úspory znamená snížit výdaje a náklady a zvýšit příjmy, což zvýší výslednou částku ušetřených peněz.

přijít <co>

Přijít: dostavit se, objevit se, dojít do cíle nebo do určitého bodu.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

přijít (k soudu)

Přijít: uskutečnit účast na soudním řízení, dojít na soud, vystoupit před soudce.

přijít n. přijet pozdě

Přijít znamená dorazit, objevit se nebo dojít až na místo.