Facebook

Přijít na - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu přijít na.

Význam: Přijít na: přijít na něco, znamená získat poznání, dovednosti nebo pochopení.

odhrnout

Odhrnout znamená odsunout něco, co brání v pohledu nebo průchodu.

odkrýt (pomník)

Odkrýt znamená odhalit, zjevit nebo zpřístupnit pomník, který byl dříve skrytý.

obnažit

Odhalit, osvobodit od oblečení nebo zařízení; ukázat skryté pravdy nebo skutečnosti.

zahalit

Zahalit znamená obalit nebo překrýt něco jiným, aby to bylo skryto nebo chráněno.

zakrýt

Zakrýt znamená ukrýt, přikrýt, schovat nebo zastřít.

objevit (skrýš)

Objevit se vztahuje k nalezení něčeho, co bylo předem skryto nebo neznámé.

vypátrat

Vypátrat znamená nalézt či objevit, často po intenzivním hledání.

zjistit

Zjistit znamená získat informace, pochopit nebo prokázat něco cestou zkoumání a výzkumu.

prozradit

Odhalit, zpřístupnit nebo ukázat něco dříve skrytého nebo tajného.

demaskovat (zrádce)

Demaskovat znamená odhalit skutečnou identitu, a tedy i úmysly, někoho, kdo se snaží zůstat nepozorovaný. Často se používá pro označení odhalení zrádce.

prohlédnout

Pohledat a dobře si prohlédnout, prozkoumat a zvážit.

Podobná synonyma

objevit se

Objevit se znamená dostat se do viditelnosti, být viditelný nebo se zjevit.

odkrýt

Odkrýt znamená odhalit, objevit nebo odtajnit nějakou informaci, skutečnost nebo tajemství.

objevit se (hmyz)

Objevit se znamená pojevit se, zjevit se; v případě hmyzu se týká jeho aktivního pohybu uvnitř nějakého prostoru.

skrýš

Skrýš je místo, kam se člověk uchýlí pro ochranu nebo úkryt před nebezpečím.

zakrýt <co čím>

Zakrýt znamená přikrýt, přiklopit nebo skrýt čím nebo čím.

objevit <co>

Objevit znamená nalézt nebo odhalit něco, co bylo dříve neznámé nebo nevědomé.

vztyčit (pomník)

Postavit, zdvihnout pomník.

povalit (pomník)

Povalit pomník znamená převrátit jej směrem dolů, obvykle s cílem jej zničit.

objevit se (na místě)

Objevit se znamená přijít na místo, na kterém se očekáváte.

prozradit <koho>

Prozradit znamená odhalit danou osobu nebo její skutečnou identitu.

zakrýt <co>

Zakrýt: přikrýt či skryt, aby nebylo vidět.

demaskování (zrádce)

Demaskování je odhalení skutečné identity nebo úmyslů osoby, která se snaží zůstat skrytá. V často se používá pro odhalení zrádce.

postavit (pomník)

Vybudovat, nainstalovat, vystavět, vyrobit pomník.

prozradit <co>

Odkrýt, sdělit nebo zjevit tajemství nebo informace, které byly dříve utajeny.

prohlédnout (zběžně)

Podívat se na něco pečlivě a detailně.

zrádce

Člověk, který ve svém chování porušuje důvěru a odmítá postupovat podle dohodnutých zásad či pravidel.

prohlédnout (úředně)

Prohlédnout úředně znamená prověřit, zkontrolovat a schválit dokumenty nebo řízení.