Facebook

Přijít <s čím> - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu přijít <s čím>.

Význam: Přijít: dojít někam, dorazit; příchod, nástup do něčeho, připojit se; získat, dostat se k něčemu.

odebrat se <kam>

Odebrat se znamená opustit určité místo nebo situaci; jde o odchod nebo opuštění.

dát se na cestu

Začít cestu, změnit svou situaci a vydat se na cestu kupředu.

odejít

Odejít znamená opustit místo nebo situaci, odejít znamená opustit místo nebo situaci.

dostat se ven

Získat úlevu nebo únik z nepříjemné situace.

vystoupit (nahoru)

Vystoupit je postupně se zvedat, jít nahoru.

objevit se (na obloze)

Objevit se: pojevit se, ukázat se, vynořit se (na obloze).

vzejít <co>

Vzejít: vzniknout, pocházet, být odvozený.

vyklíčit

Vyklíčit znamená osvobodit z nebo od něčeho, najít řešení složité situace nebo problému.

být vydán

Být vydán znamená být oficiálně uvolněn (např. z vězení, úřadu) nebo zveřejněn (např. kniha, dokument).

být uveřejněn

Být uveřejněn znamená, že něco bylo oficiálně zverejněno ve veřejném médiu nebo prostředí.

vzniknout <co>

Vzniknout: objevit se, pojmout existence, stát se skutečným.

povstat

Povstat znamená zvednout se nebo vstát, obvykle za účelem vyjádřit názor nebo protestovat proti něčemu.

zrodit se

Narodit se, vstoupit do života, zažít první okamžiky na svém novém životním putování.

absolvovat

Absolvovat znamená dokončit, splnit nebo projít určitou činnost, situaci nebo proces.

vystudovat (školu)

Vystudovat znamená dokončit studium na nějaké škole, univerzitě nebo jiném vzdělávacím zařízení.

dopadnout <co jak>

Dopadnout znamená dosáhnout výsledku nebo důsledku, který se očekával nebo si přál.

dosáhnout (výsledku)

Dosáhnout znamená dosáhnout zamýšleného cíle nebo výsledku.

připadnout <na co>

Připadnout na co: obdržet něco jako odměnu či výsledek činnosti.

vystačit (s penězi)

Vystačit znamená vyhovět potřebě s omezenými zdroji, jako jsou např. peníze.

snést se <s kým>

Snést se s někým znamená trpělivě přijmout jeho slova, činy nebo postoje.

rozumět si <s kým>

Rozumět si s někým znamená mít schopnost porozumění, dobrých vztahů a dobré komunikace.

Podobná synonyma

snést

Snést znamená unést sebe nebo něco jiného; přenést sebe, věci nebo myšlenky z jednoho místa na druhé.

objevit

Objevit znamená nalézt, najít nebo odhalit něco, co nebylo známo.

nechat odejít

Nechat odejít: umožnit někomu, aby odešel, opustit místo nebo situaci.

dostat se do tempa

Získat rychlost a dynamiku potřebnou pro úspěšné plnění úkolů.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

snést se

Snést se znamená ustoupit, přijmout nebo vzdát se něčeho, často s těžkým srdcem.

dostat výpověď

Dostat výpověď znamená, že člověk byl propuštěn ze zaměstnání.

dopadnout

Dopadnout znamená dosáhnout výsledku, ukončit činnost nebo mít zadaný účinek.

dostat se <kam>

Dostat se: dosáhnout cíle, dojít do místa, dorazit na místo určení.

vystačit <s čím> (s penězi)

Vystačit s čím: udělat si postačující, obstarat si to, co je potřeba s co nejmenšími náklady.

odebrat

Odebrat - vyjmout, odstranit; odnést, odvézt, odcizit.

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dovnitř nebo ven.

dostat

Dostat znamená obdržet nebo získat něco, co patří vám nebo co je vám poskytnuto.

rozumět si

Pochopit se navzájem, mluvit stejným jazykem a být si rozumět.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.

dostat se dál

Postoupit v životě, dosáhnout vyššího cíle, o kterém se nám dříve zdálo nemožné.

nastupovat cestu

Zahájení cesty; nástup do vozidla, letadla nebo lodi, aby se začala cesta.

dostat <z koho> (peníze)

Dostat (peníze) znamená získat finanční prostředky od někoho jiného.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout cíle, úspěchu nebo výsledku po dlouhém úsilí.

vzejít

Vzejít znamená přijít nebo vyjít, například z domu, z místa nebo ze situace.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená začít existovat, být zrozen nebo se narodit.

rozumět

Chápat, porozumět, tj. pochopit význam, účel nebo smysl toho, co se říká nebo dělá.

dostat se dále

Pokročit, zlepšit se nebo dosáhnout vyšší úrovně.

absolvovat (školu)

Absolvovat znamená úspěšně dokončit nebo projít školou, studijní program nebo jinou instituci.

vyškrábat se (nahoru)

Vyškrábat se nahoru znamená dosáhnout něčeho obtížného, často při odstraňování překážek, nebo při dosahování úspěchu.

dát se (na cestu)

Začít cestu, jít směrem k určitému cíli.