Facebook

Přijít o peníze - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu přijít o peníze.

Význam: Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

prožít (válku)

Prožít válku znamená zažít období strachu, chaosu, útrap a utrpení.

zažít

Zažít znamená prožít si s očima, srdcem a tělem zkušenosti, události nebo okamžiky.

přestát

Přestát znamená přečkat, přežít, zvládnout, vydržet, důstojně prožít.

vytrpět

Vytrpět znamená snášet nebo prožívat bolest, utrpení, zkoušku nebo námahu.

absolvovat (kurs)

Absolvovat znamená dokončit, získat úspěšně zkušenosti a znalosti z daného kurzu.

podstoupit

Podstoupit znamená zažít, dokončit nebo snést něco obtížného nebo nepříjemného.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.

ztratit

Ztratit: ztratit se, ztratit kontrolu, ztratit zájem, ztratit něco či někoho, ztratit schopnost.

prošustrovat

Prošustrovat znamená prohledat, prozkoumat a pečlivě prozkoumat něco.

vydělat

Vydělat znamená získat finanční prostředky prostřednictvím práce, obchodu nebo jiné činnosti.

napakovat se

Napakovat se znamená příliš se připravovat na něco nebo se příliš snažit, často ve snaze o přehnanou dokonalost.

Podobná synonyma

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit něco, správně pochopit smysl, význam nebo souvislosti.

podrobit

Podrobit se znamená přijmout rozhodnutí druhého, nebo se mu podřídit.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

přizpůsobený <čemu>

Přizpůsobený: upravený pro určitou situaci, aby odpovídal potřebám nebo okolnostem.

přizpůsobit <co čemu>

Přizpůsobit se: změnit své chování nebo postoje, aby odpovídaly požadavkům nebo situaci.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

ztratit (zajímavost)

Ztratit znamená zapomenout nebo ztratit kontrolu nad něčím, co máte, nebo ztratit příležitost, kterou jste měli.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, vyhýbat se čemukoli.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená vzájemně se ovlivňovat nebo být spojeným s něčím jiným. Znamená to, že existuje nějaký druh vazby mezi dvěma nebo více objekty.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená zaměřit svou pozornost a úsilí na danou věc.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

navádět <k čemu>

Navádět: Určovat směr, pokyny k cíli; vést k cíli.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

kurs

Kurs je cena nebo hodnota aktiva nebo komodity, která se měří v jednotkách peněz.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: odkaz na situaci, v níž se vztahuje; souhrn je stručný a jasný souhrn toho, o čem je řeč.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

odpovídat <čemu>

Odpovídat znamená dávat reakci na něco, co předtím bylo řečeno nebo se stalo.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit (někoho) k něčemu; přesvědčit; vynutit si.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

přinutit <koho k čemu>

Přinutit - donutit někoho k nějakému jednání, činu nebo postoji proti jeho vůli.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

nedůvěřovat <čemu>

Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.