Facebook

Přijít vhod - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přijít vhod.

Význam: Přijít vhod znamená poskytnout pomoc, podporu nebo příležitost ve správnou chvíli.

vrhnout se (na zem)

Padnout na zem; upadnout v náhlém úprku nebo vyjádřit něčím silným emocí.

praštit sebou

Praštit sebou znamená padnout nebo spadnout na zem, často násilně, s velkou silou.

vyhovovat

Vyhovovat znamená splňovat něčí požadavky nebo očekávání.

být vhodný

Být vhodný znamená odpovídat požadavkům nebo být vhodný pro danou situaci.

konvenovat

Konvenovat znamená souhlasit, shodnout se, být ve shodě.

patřit k sobě

Být ve vztahu, ve kterém se oba partneři cítí dobře a spojeni.

pasovat k sobě

Pasovat k sobě znamená být vzájemně kompatibilní, jít dohromady a vytvářet dokonalou harmonii.

patřit se

Patřit se znamená náležet a být součástí nějaké skupiny, situace, či činnosti.

slušet se

Slušet se znamená vyhovovat, být v souladu a vyhovovat společenským zvykům.

Podobná synonyma

postavit proti sobě

Postavit proti sobě: srovnávat, porovnávat, stavět proti sobě, konfrontovat.

praštit

Náraz, rána; silné udeření, rána, dopad, náraz.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená rychle a bez přemýšlení se do něčeho pustit.

pohnout sebou

Pohnout sebou znamená změnit svůj dosavadní postoj nebo chování a aktivně se angažovat.

vhodný

Vhodný je to, co je v dané situaci nebo v konkrétním účelu správné nebo vyhovující.

šít sebou

Svázat se s někým nebo něčím. Být trvale spojen s někým nebo něčím, být součástí toho.

patřit <pod koho>

Patřit znamená být pod něčím vlivu, autoritou, kontrolou nebo správou.

patřit (dům)

Patřit (dům): mít právo vlastnictví, být jeho majitelem a mít nad ním kontrolu.

vrhnout se

Vrhnout se znamená rozhodnout se bez zábran, nebo bez rozmýšlení, často s intenzitou a odhodláním, věnovat se něčemu.

pasovat

Pasovat znamená odpovídat nějakým způsobem daným kritériím nebo požadavkům.

nehodit se (k sobě)

Neshodovat se, nesedět k sobě, být protikladní, nezapadat dohromady.

vzít (k sobě)

Vzít znamená převzít, získat nebo přenést něco k sobě.

švihnout sebou

Rychle se pohybovat, hodně se hýbat, nebo se rychle pohnout; obecně se dá říct, že švihnutí sebou znamená rychlý pohyb.

patřit

Patřit znamená být součástí, být vlastníkem nebo náležet něčemu.

slušet

Slušet znamená být vhodný, vyhovující nebo schválený.

obsahovat v sobě

Obsahovat: mít, sdílet nebo pojmout části, informace nebo věci.

přiléhat k sobě

Těsné sdružování, soustředění se, náklonnost, sblížení.

chovat v sobě

Chovat v sobě znamená kontrolovat emoce a myšlenky, vyvinout sebeovládání, zachovat si vnitřní klid a majetnost.

praštit <s čím>

Praštit se dá s čímkoli: rukou, pěstí, hlavou, botou. Znamená to silně a rychle udeřit, např. do něčeho nebo na někoho.

praštit <čím po kom>

Praštit se používá pro označení silného úderu čím po někom, jako je naštvaný pohled, výkřik nebo fyzický úder.

plácnout sebou

Plácnout sebou je vyjádření, které znamená padnout k zemi bezvládně a bez ovládání.

přicházet k sobě

Přicházet k sobě znamená obnovit osobní rovnováhu a vyrovnanost, získat vnitřní klid a pochopit sebe sama.