Facebook

Dorazit - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu dorazit.

Význam: Dorazit znamená dosáhnout cíle, místa nebo stavu; dorazit také znamená dojít, dojet nebo dorůst.

dovřít

Dovřít znamená uzavřít dveře, okno či jiný otvor, aby zabránilo průniku vzduchu, vody nebo nežádoucímu pohybu.

přirazit (dveře)

Přirazit dveře = zabouchnout je pevně, aby nikdo neprošel.

dospět <kam>

Dospět znamená dosáhnout bodu, kdy jsme schopni plně využívat svou autonomii a zodpovědnosti.

dojít

Dosáhnout cíle, který je před námi, nebo dosáhnout bodu, na kterém se něco může změnit.

dojet

Dojet znamená dosáhnout očekávaného cíle nebo cítit silnou emoci.

přibýt

Přibýt je synonymum pro zvýšení, navýšení nebo přidání se. Znamená zvýšení počtu, množství nebo velikosti.

dobít

Dobít: doplnit baterii nebo zásobník zbraně tak, aby byly připraveny k dalšímu použití.

ubít

Ubít je provést smrtelnou akci, která jinému člověku sníží životní sílu, např. zabití, usmrcení, zabíjení.

usmrtit

Usmrtit znamená způsobit smrt někomu nebo něčemu.

rozdrtit

Rozdrtit znamená silou rozmačkat, rozbit nebo roztrhat.

zdrtit

Zdrtit znamená rozdrtit, zničit, zlomit, roztříštit.

přemoci

Přemoci znamená porazit, zdolat nebo překonat něco.

rozbít

Rozbít znamená fyzicky či psychicky rozlomit nebo rozdrtit na menší části.

dokončit

Ukončit, dokončit nebo završit; provést činnost úplně a dokonale.

dodělat

Dodělat znamená dokončit práci, kterou jsi začal, a udělat ji naplno.

přijít

Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

přijet

Přijet znamená dorazit do místa cíle, stanoveného předem.

přicestovat

Přicestovat znamená dorazit na místo určení pohybem, například autem, letadlem, lodí nebo jiným způsobem.

rozmnožit se

Rozmnožit se znamená být reprodukován za účelem zvýšit počet jedinců ve skupině.

zvětšit se

Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

ubýt

Ubýt: snížit se, zmizet, zmenšit se, zmizet postupně, ubylo toho.

Podobná synonyma

přirazit si

Přirazit si znamená usilovat o vyřešení něčeho a přijít s vlastním řešením.

zvětšit <co>

Zvětšit znamená zvýšit množství, rozměry nebo intenzitu něčeho.

přemoci <co>

Přemoci znamená porazit, vzdorovat a zvítězit nad něčím.

přemoci (přírodu)

Přemoci přírodu znamená ovládnout ji a využívat její sílu ve prospěch člověka.

přijít vhod

Přijít vhod znamená poskytnout pomoc, podporu nebo příležitost ve správnou chvíli.

dveře

Dveře jsou prvkem vymezujícím vnitřní prostor (místnost) od okolního prostoru. Slouží k ochraně a soukromí.

zvětšit

Zvětšit znamená zvětšit velikost, rozsah nebo počet.

přijít o zrak

Úplná nebo částečná ztráta zraku.

přijet (prudce)

Přijet prudce znamená rychle dorazit, dostat se na místo určení.

přijít zpět

Vrátit se zpět; navrátit se do původního stavu nebo místa.

přijít <na co>

Přijít znamená dorazit na místo, aby se naplnil účel, který je vztažený k dané situaci.

dospět

Dospět znamená dosáhnout zralosti, odpovědnosti nebo konečného závěru.

přirazit

Přirazit znamená silně a rychle dopadnout nebo narazit.

zaťukat (na dveře)

Zaťukat na dveře znamená zkusit slyšit, zda je někdo doma, a pokud ano, tak obvykle požádat o vstup.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.

přijít (v průvodu)

Přijít: příchod, účast na společenské akci, návštěva, setkání.

usmrtit (ohněm)

Uspořádat oběšení, střelnou popravu nebo popravu ohněm.

otáčivé dveře

Otáčivé dveře jsou typ dveří, které se otevírají a zavírají otáčením ve směru hodinových ručiček.

přijít na svět

Narodit se, začít život, objevit svět a zažít to, co život přináší.

rozbít (na kousky)

Rozbít znamená rozdělit na menší části, roztříštit na kousky.

dospět k poznání

Dospět k poznání znamená dosáhnout závěru nebo pochopit důsledky něčeho.

dospět k závěru

Dojít k závěru, vyvodit logický závěr na základě dostupných informací.

dospět <k čemu>

Dospět: dosáhnout dostatečného věku nebo vývojové úrovně.

rozbít se (váza)

Rozbít se: roztříštit cožkoli, v tomto případě vázu, tak, aby se způsobil trvalý poškození.

rozmnožit <co>

Zvýšit počet , což znamená zdvojnásobit, ztrojnásobit atd.