Facebook

Přijít do jiného stavu - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu přijít do jiného stavu.

Význam: Změna stavu, proměna, transformace, proměnit se.

začít (práci)

Začít: zahájit, provést první kroky k dosažení cíle.

zahájit

Zahájit znamená rozpoutat nebo spustit nějaký proces či událost.

nastat

Nastat znamená přijít, začít nebo se objevit.

skončit

Ukončit, dokončit; udělat všechny nezbytné kroky pro dokončení něčeho.

ukončit

Ukončit znamená dokončit nebo ukončit činnost, proces nebo akci.

podniknout

Podniknout znamená učinit něco poprvé, uskutečnit nějakou akci, vzít věc do vlastních rukou a začít s ní pracovat.

vykonat

Vykonat znamená uskutečnit, provést, dokončit nějakou činnost.

učinit

Učinit znamená provedení činnosti nebo akce, aby se dosáhlo nějakého cíle.

udělat

Udělat: provést činnost, vykonat krok, aby se dosáhlo cíle.

otěhotnět

Otěhotnění je proces, během kterého se u žen vyvine plod po početí, kdy spermie oplodní vajíčko.

Podobná synonyma

sehnat (práci)

Sehnat = najít nebo získat; ve vztahu k práci = nalézt, najít, uspět v hledání, najít vhodnou práci.

začít řádit

Začít řádit znamená začít vše řídit, organizovat, pořádek dělat.

odflinknout (práci)

Odflinknout znamená ukončit svou práci, zanechat ji a odejít.

učinit útulným

Učinit místo útulným: vytvořit příjemné a pohodlné prostředí.

začít (dělat)

Začít znamená zahájit nebo započít nějakou činnost.

skončit <co>

Ukončit, ukončovat činnost, akci nebo proces.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

vyhýbat se (práci)

Vyhýbat se znamená unikat nebo se vyvarovat něčeho, jako je daná práce.

začít se třást

Začít se třást znamená zažít neurčitý pocit úzkosti a strachu, který se projevuje fyzickými nepříjemnými příznaky, jako je třes, srdce bušící rychleji, pocení a sucho v krku.

udělat (práci)

Provést práci, přesně a důsledně, aby byla zákazníkovi ku prospěchu.

udělat se

Udělat se: odchýlit se od správného jednání, obecně provést špatnou nebo nevhodnou akci.

udělat (křik)

Udělat křik znamená vykřiknout nahlas, vyjádřit silnou emoci, např. rozčilení, šok, vzrušení, strach nebo úlevu.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

nastat (ráno)

Nastat znamená vyjít, objevit se, přijít na scénu.

jde (udělat)

Jde o to, udělat věc, což znamená přijmout aktivní postoj k realizaci úkolu.

udělat si <v čem> pořádek

Organizovat, uspořádat, vyřešit problémy a věci ve svém okolí, aby vše fungovalo správně.

učinit prognózu

Učinit prognózu je předpovědět budoucí vývoj nebo výsledek.

učinit krok (vpřed)

Udělat krok (vpřed) znamená podniknout jakoukoli akci pro dosažení cíle nebo vykonání úkolu.

ukončit <co>

Ukončit: dokončit, uzavřít, ukončit, završit.

začít

Začít znamená začít s něčím: zahájit, započít, zažít, začínat.

udělat poklonu

Udělat poklonu znamená projevit úctu nebo poctu někomu, např. sklonit se nebo se před ním uklonit.

hodlat udělat <co>

Hodlat udělat znamená mít záměr to udělat; je to vyjádření intence, úmyslu nebo odhodlání.

udělat (službu)

Udělat službu: provést něco pro ostatní, obětovat čas nebo úsilí, aby jim bylo užitečné.

začít (liják)

Začít znamená zahájit nebo spustit nějakou činnost nebo proces.

odbývat (práci)

Provádět práci rychle, systematicky a účelně s cílem vyřešit úkol.

udělat výjimku

Udělat výjimku znamená učinit omezení nebo změnu ve standardních pravidlech v určité situaci.

udělat <co>

Provést nějakou činnost; vykonat nějakou činnost; uskutečnit nějakou činnost.

udělat (zápis)

Vykonat, provést; provedení úkolu, činnosti či činu.

začít provádět <co>

Začít provádět: začít s činností nebo procesem.