Facebook

Rozmnožit se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rozmnožit se.

Význam: Rozmnožit se znamená být reprodukován za účelem zvýšit počet jedinců ve skupině.

přijít

Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

přijet

Přijet znamená dorazit do místa cíle, stanoveného předem.

dorazit

Dorazit znamená dosáhnout cíle, místa nebo stavu; dorazit také znamená dojít, dojet nebo dorůst.

přicestovat

Přicestovat znamená dorazit na místo určení pohybem, například autem, letadlem, lodí nebo jiným způsobem.

zvětšit se

Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

ubýt

Ubýt: snížit se, zmizet, zmenšit se, zmizet postupně, ubylo toho.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

rozhojnit se

Rozhojnit se znamená získat větší sílu, energii a obecně užitečnost.

rozplemenit se

Rozplemenit se znamená roztříštit, rozptýlit pozornost nebo se roztrhnout do více směrů.

rozrůst se (plevel)

Rozrůst se znamená "rychle se množit a šířit", obvykle se používá k popisu růstu plevelu.

Podobná synonyma

přijít <na co>

Přijít na co: dosáhnout určitého cíle, místa nebo situace.

přijít <o co>

Přijít: dosáhnout cíle nebo místa; dorazit nebo se objevit.

rozmnožovat (majetek)

Zvyšovat množství majetku zvýšením jeho hodnoty.

přijít (blíž)

Přiblížit se, přistoupit blíže, dostat se do blízkosti.

nechat si (majetek)

Nechat si je vyjádření, které znamená uchovat si majetek nebo vlastnictví.

přijít blíž

Zintenzivnit vztah, zvýšit interakci a blíže se poznat.

přijít <co>

Přijít: dostavit se, objevit se, dojít do cíle nebo do určitého bodu.

přijít vhod

Přijít vhod znamená poskytnout pomoc, podporu nebo příležitost ve správnou chvíli.

přijít (zima)

Přijít = příchod zimy, kdy teplota klesá a příroda přechází do zimního spánku.

plevel

Plevele jsou cizí rostliny, které se nerozmnožují a nemají žádnou pozitivní funkci ve voňavém prostředí.

dorazit <kam>

Dorazit znamená přijet na místo určení.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

přijít na

Přijít na: přijít na něco, znamená získat poznání, dovednosti nebo pochopení.

přijet (prudce)

Přijet prudce znamená rychle dorazit, dostat se na místo určení.

majetek

Majetek je soubor majetkových práv, která mají vlastníka vůči ostatním osobám. Jsou to hmotné statky, práva a jiné držby, které mají ekonomickou hodnotu.

přijít do styku

Přijít do styku znamená navázat osobní interakci a komunikaci s něčím nebo někým.

zvětšit (úspory)

Zvětšit úspory znamená snížit výdaje a náklady a zvýšit příjmy, což zvýší výslednou částku ušetřených peněz.

nemovitý (majetek)

Nemovitý majetek je majetek, který je pevně uchován na jednom místě, jako jsou nemovitosti, zemědělské pozemky atd.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

přijít k závěru

Dojít k závěru; dospět k závěru; vyvodit závěr; dosáhnout závěru; získat závěr; usoudit.

přijít k sobě

Přijít k sobě znamená dosáhnout smíření s minulostí a vyrovnat se s tím, co se stalo, aby se dalo dále žít.

přijít o peníze

Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

přijet <kam>

Přijet znamená dorazit do cílového místa, do kterého se vydáváme.

přijít <kam>

Přijít: dojít, dostat se na místo, navštívit, přijet.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, množství nebo intenzitu.

přijít do jiného stavu

Změna stavu, proměna, transformace, proměnit se.