Facebook

Dorazit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu dorazit <koho>.

Význam: Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

dohotovit

Ukončit úkol, práci, proces nebo činnost, provést všechny potřebné kroky.

dokončit

Ukončit, završit, dokončit: vyřešit, dokončit nebo zrealizovat činnost, úkol nebo projekt.

unavit

Unavit znamená vyčerpat fyzicky nebo psychicky.

zřídit

Zřídit: stvořit, ustavit nebo vytvořit zákon, systém, instituci nebo organizaci.

skonat

Skonat znamená zemřít, umřít, být na konci života.

zemřít

Zemřít znamená ukončit život, být nenávratně pryč.

pojít (pes)

Pojít (pes) znamená "spletnout se, kombinovat", obvykle označuje tvoření páru mezi dvěma psy, aby mohli mít štěňata.

zcepenět

Zcepenět znamená doslova "zpráchnět", zdegenerovat, zchátrat.

chcípnout

Chcípnout znamená velmi rychle zemřít, často způsobeno náhlou srdeční příhodou.

Podobná synonyma

unavit <koho>

Unavení: vyčerpání, únava, únavou dosáhnout vyčerpání, oslabit.

zřídit (komisi)

Zřídit komisi znamená ustavit ji jako orgán, který bude zodpovědný za řešení určitého problému.

zřídit se

Zřídit se znamená uspořádat si věci, organizovat si svůj život, aby byl plný úspěchu a smyslu.

unavit se

Unavit se znamená vyčerpat se fyzicky nebo psychicky, ztratit sílu, energii a nebo motivaci.

zemřít (bídně)

Umírání bídnou smrtí - znamená to zemřít v bolestech, trápení a utrpení.

pojít

Spojit, sdružit, spojovat, sjednotit.

zřídit <co>

Zřídit: uskutečnit, vybudovat, založit, vytvořit.

dokončit se

Dokončit se znamená dokončit činnost, proces nebo úkol, který byl započat.

unavit se (silně)

Vyčerpat se, cítit se fyzicky a psychicky vyčerpaný, znavený.

zřídit (ústav)

Zřídit znamená vytvořit, založit nebo uspořádat ústav, organizaci nebo instituci.

pojit

Pojit znamená spojit nebo propojit dva nebo více objektů.

dokončit nakládání

Dokončení nakládání znamená dokončení přípravy a přidělení všech potřebných materiálů a zboží pro přepravu.

zřídit (nadaci)

Zřídit nadaci znamená vytvořit právnickou osobu s účelem poskytovat finanční i jinou podporu pro charitativní nebo veřejný prospěch.

zemřít (tiše)

Zemřít znamená přestat žít, odcházet z tohoto světa.

dokončit (slovník)

ukončit, dokončit činnost; učinit něco hotovým; završit; přinést ke konci.