Facebook

Dorazit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu dorazit <koho>.

Význam: Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

dohotovit

Ukončit úkol, práci, proces nebo činnost, provést všechny potřebné kroky.

dokončit

Ukončit, završit, dokončit: vyřešit, dokončit nebo zrealizovat činnost, úkol nebo projekt.

unavit

Unavit znamená vyčerpat fyzicky nebo psychicky.

zřídit

Zřídit: stvořit, ustavit nebo vytvořit zákon, systém, instituci nebo organizaci.

skonat

Skonat znamená zemřít, umřít, být na konci života.

zemřít

Zemřít znamená ukončit život, být nenávratně pryč.

pojít (pes)

Pojít (pes) znamená "spletnout se, kombinovat", obvykle označuje tvoření páru mezi dvěma psy, aby mohli mít štěňata.

zcepenět

Zcepenět znamená doslova "zpráchnět", zdegenerovat, zchátrat.

chcípnout

Chcípnout znamená velmi rychle zemřít, často způsobeno náhlou srdeční příhodou.

Podobná synonyma

unavit <koho>

Unavit znamená namáhat, fyzicky či psychicky vyčerpat.

unavit se

Unavení: ztrácet sílu a energii, být fyzicky a psychicky vyčerpaný.

pojit se

Spojit se znamená propojit, spojit, sdružit, sjednotit nebo spojovat se dohromady.

zřídit <koho> (nemoc)

Zřídit koho: přiřadit diagnózu a přijmout opatření k léčbě nemoci.

pojít

Spojit, propojit, sloučit nebo provázat.

zřídit (ústav)

Zřídit znamená vytvořit, založit nebo uspořádat ústav, organizaci nebo instituci.

dokončit se

Dokončit se znamená dokončit činnost, proces nebo úkol, který byl započat.

zemřít (bídně)

Umírání bídnou smrtí - znamená to zemřít v bolestech, trápení a utrpení.

zřídit (komisi)

Zřídit komisi znamená ustavit ji jako orgán, který bude zodpovědný za řešení určitého problému.

chcípnout (pes)

Chcípnout (pes) znamená, že pes zemře.

zřídit si (podnik)

Zřídit si podnik znamená založit a provozovat komerční činnost za účelem získání zisku.

dokončit (slovník)

ukončit, dokončit činnost; učinit něco hotovým; završit; přinést ke konci.

pojit se <s čím>

Pojit se znamená spojit se, sdílet společné zájmy nebo myšlenky.

zřídit se

Zřídit se znamená založit si nějakou instituci, organizaci, podnik, obchod nebo jinou firmu.

zřídit (nadaci)

Zřídit nadaci znamená vytvořit právnickou osobu s účelem poskytovat finanční i jinou podporu pro charitativní nebo veřejný prospěch.

dokončit nakládání

Dokončení nakládání znamená dokončení přípravy a přidělení všech potřebných materiálů a zboží pro přepravu.

zřídit <co>

Zřídit: uskutečnit, vybudovat, založit, vytvořit.