Facebook

Přijít - synonyma

Celkem nalezeno 30 synonym ke slovu přijít.

Význam: Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

přijet

Přijet znamená dorazit do místa cíle, stanoveného předem.

dorazit

Dorazit znamená dosáhnout cíle, místa nebo stavu; dorazit také znamená dojít, dojet nebo dorůst.

přicestovat

Přicestovat znamená dorazit na místo určení pohybem, například autem, letadlem, lodí nebo jiným způsobem.

rozmnožit se

Rozmnožit se znamená být reprodukován za účelem zvýšit počet jedinců ve skupině.

zvětšit se

Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

ubýt

Ubýt: snížit se, zmizet, zmenšit se, zmizet postupně, ubylo toho.

dojít

Dojít je dosáhnout určitého cíle nebo místa, fyzického nebo myšlenkového.

dostavit se

Dostavit se znamená přijít na místo (nebo do času) určeného schůzky nebo povinnosti.

odejít

Odejít: jít pryč, zmizet, opustit místo/osobu.

vstoupit

Vstoupit znamená fyzicky nebo symbolicky vstoupit do jiného prostoru nebo na jiné místo.

nastoupit (do funkce)

Nastoupit znamená získat nebo přijmout určitou funkci nebo místo.

dostat se <kam>

Dostat se: přesunout se z místa na místo, dosáhnout něčeho, dosáhnout určitého stavu nebo cíle.

octnout se (v nemocnici)

Octnout se znamená být hospitalizován v nemocnici, aby bylo možné provést diagnostiku a léčbu.

být doručen (dopis)

Doručení znamená doručení psaní (dopisu, zásilky, balíku atd.) na adresu příjemce.

být dodán

Být dodán znamená poskytnout nebo doručit něco, co je požadováno.

následovat <co po čem>

Následovat je jít za něčím, postupovat po něčem nebo následovat něčí příklad.

objevit <co>

Objevit znamená najít nebo poznat, co bylo dosud neznámé.

připadnout <na co>

Připadnout znamená být něčím přiděleno; přijít o něco, co právem patří vám nebo někomu jinému.

zachvátit (strach)

Zachvátit znamená zažít silný strach nebo obavu, často z nečekané situace.

stihnout

Stihnout je dělat něco v určitém časovém limitu, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

zmocnit se (mdloba)

Zmocnit se znamená uchopit, obstarat a ovládat něco (v tomto případě mdlobu).

nabýt (peněz)

Nabýt znamená získat peníze, obvykle prostřednictvím nákupu, příjmu nebo investice.

dosáhnout

Dosáhnout znamená dosáhnout požadovaného cíle nebo výsledku prostřednictvím úsilí nebo vytrvalosti.

získat

Získat znamená dostat nebo obdržet, získat může být věc, zkušenost nebo informace, které jsou výsledkem úsilí nebo jednání.

dovtípit se

Dovtípit se znamená přijít na to, pochopit - často na základě naznačených informací, bez toho, aby byl zprostředkován přímý výklad.

pochopit

Pochopit znamená porozumět a vyvodit správné závěry z informací, které jsou k dispozici.

uhodnout

Uhodnout znamená přijít správnou odpovědí na nějakou otázku nebo hádanku bez toho, že by člověk dostal všechny nezbytné informace.

domyslit se

Domyšlení se je proces vyvozování výsledků z dostupných informací, předpokladů a znalostí.

Podobná synonyma

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

strach ze všeho

Strach ze všeho je stav obav, úzkosti a úzkostlivosti, kdy se člověk bojí všeho okolo.

rozmnožit

Zvýšit počet, zdvojnásobit, ztrojnásobit; zvýšit množství.

dopis

Dopis je sdělení, které je odesláno poštou nebo elektronicky, obvykle se jedná o oficiální komunikaci.

získat (úsilím)

Získat: obdržet po úsilí nebo snaze.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

udělat chybu

Udělat chybu znamená udělat něco špatně, obvykle v důsledku nedbalosti nebo neopatrnosti.

rozmnožit se (myši)

Rozmnožit se znamená, že se myši množí, čímž se jejich populace zvětšuje.

uhodnout <co>

Uhodnout znamená přijít na správnou odpověď nebo výsledek pomocí logického uvažování.

pochopit <co>

Pochopit znamená pochytit podstatu a porozumět čemu. Získat poznatky nebo myšlenky a uchopit jejich význam.

dorazit (zvíře)

Dorazit znamená dorazit do cíle nebo místa určení, například při přepravě zvířete.

použít peněz (rozmařile)

Použít peníze rozmařile znamená vynakládat je na zbytečnosti, s nadměrnou bezstarostností a bez úmyslu se jich zbavit.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

přijet <kam>

Přijet znamená dorazit do cílového místa, do kterého se vydáváme.

nastoupit (do vlaku)

Nastoupit znamená vstoupit do vlaku a nasednout na vybrané sedadlo.

zmocnit <koho>

Zmocnit se: udělit někomu moc, autoritu, právo nebo povolení konat určité činnosti.

získat (přítele)

Získat přítele je vyjádřením silného přátelství, které může trvat dlouhé roky.

užít (peněz)

Užít peněz znamená je využít pro nějaký účel nebo potřebu.

získat <co>

Získat: přivlastnit si, zmocnit se čeho.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

získat (lovem)

Získat lovem znamená získat něco prostřednictvím příjmu peněz nebo jiné formy platby.

zachvátit

Zachvátit znamená okamžitě ovládnout, vyvolat silnou reakci, získat nad něčím nadvládu.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

funkce

Funkce je matematický pojem, který popisuje vztah mezi vstupy a výstupy. Něco je zadáno jako vstup a funguje jako příkaz k výpočtu výstupu.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

mám strach

Strach je pocit úzkosti a nejistoty, který může být způsoben různými situacemi nebo okolnostmi.

dostat (kartu)

Obdržet, získat (kartu) prostřednictvím přidělení, darování nebo nákupu.

dostat výpověď

Dostat výpověď znamená, že člověk byl propuštěn ze zaměstnání.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

rozmnožit (jmění)

Rozmnožit jmění znamená zvýšit finanční aktiva, aby se získalo více peněz.