Facebook

Přijít do styku - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přijít do styku.

Význam: Přijít do styku znamená navázat osobní interakci a komunikaci s něčím nebo někým.

setkat se <s kým>

Setkat se s někým je spojeno s vytvářením vztahů, ať už přátelských či profesionálních, a znamená společnou komunikaci.

sejít se

Setkat se, společně se sejít, shromáždit se.

minout

Minout znamená projít kolem něčeho nebo někoho, aniž bychom toho nebo někoho zaznamenali.

střetnout se <s kým>

Střetnout se znamená fyzicky či mentálně narazit, čelit něčemu nebo někomu, často v konfliktu.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená fyzicky se s ním setkat nebo se s ním potkat, obvykle nečekaně.

stihnout <koho> (trest)

Stihnout znamená dosáhnout, že daný člověk (nebo věc) je včas dokončen nebo doručen. Může to také znamenat, že daná osoba byla odsouzena k trestu.

postihnout

Postihnout znamená uložit sankci, trest nebo penalizaci kvůli porušení nějakého pravidla.

Podobná synonyma

oblíbit si <koho>

Oblíbit si znamená mít k němu pozitivní vztah a přát mu dobře.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

utěšovat <koho>

Utěšovat znamená poskytovat útěchu, podporu a útěchu osobě, která je v nouzi.

pobízet <koho>

Pobízet: vyzývat někoho, aby vykonal určitou činnost; podněcovat k činu.

zaútočit <na koho>

Fyzicky, psychicky či verbálně napadnout někoho.

vystrašit <koho>

Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.

unavit <koho>

Unavení: vyčerpání, únava, únavou dosáhnout vyčerpání, oslabit.

používat <co na koho>

Používat "co na koho" znamená použít nástroj, zbraň, slovo nebo jinou činnost k ovlivnění, ublížení či ovládnutí někoho nebo něčeho jiného.

oslepit <koho>

Oslepit znamená udělat toho člověka nebo zvíře slepým nebo oslabeným zrakovou schopností.

propouštět <koho>

Propouštět znamená propustit zaměstnance z práce.

okouzlit <koho>

Okouzlit znamená zaujmout nebo oslnit svým chováním nebo vzhledem.

narazit <do koho> (autem)

Narazit autem do někoho: náraz autem, který způsobí újmu na zdraví nebo majetku druhé osoby.

poškodit <koho>

Uškodit komukoli fyzicky nebo psychicky, poškozovat jeho zdraví nebo majetek.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

zahánět <koho>

Zahánět: vymýtit, odstranit, zbavit se (něčeho/někoho).

zpozorovat <koho n. co>

Pozorovat: vyhledávat, zaznamenávat a analyzovat pozorovatelné jevy.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

pobavit <koho>

Pobavit znamená dát mu radost a vtipem ho rozveselit.

potupit <koho n. co>

Potupit je pokořit, ponížit, přivést k zármutku nebo zahanbení.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

prověřit <koho n. co>

Prověřit znamená zjistit si důvěryhodnost nebo pravdivost koho nebo čeho.

vyloučit <koho> (z evidence)

Vyloučit znamená odstranit jeho údaje z evidence.

zastoupit <koho>

Zastoupit znamená nahradit jej jinou osobou, např. nahradit někoho v práci nebo na nějakou dobu převzít jeho roli.

dohonit <koho>

Dohonit znamená vyčerpat danou osobu ve vzdálenosti, kterou mezi sebou máte.

zabít <koho>

Zabít: ukončit život člověka nebo jiného živého tvora násilím.

pošoustat <koho>

Pošoustat někoho znamená provádět s ním nevhodné a nežádoucí doteky, které vyvolávají nepříjemnost nebo nechuť.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.