Facebook

Přicestovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu přicestovat.

Význam: Přicestovat znamená dorazit na místo určení pohybem, například autem, letadlem, lodí nebo jiným způsobem.

přijít

Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

přijet

Přijet znamená dorazit do místa cíle, stanoveného předem.

dorazit

Dorazit znamená dosáhnout cíle, místa nebo stavu; dorazit také znamená dojít, dojet nebo dorůst.

rozmnožit se

Rozmnožit se znamená být reprodukován za účelem zvýšit počet jedinců ve skupině.

zvětšit se

Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

ubýt

Ubýt: snížit se, zmizet, zmenšit se, zmizet postupně, ubylo toho.

Podobná synonyma

přijít <kam>

Přijít kam: dojít nebo dorazit do určeného místa.

přijít <na co>

Přijít na co znamená nastoupit nebo se dostat do stejné pozice jako něco jiného nebo někdo jiný.

přijít <co>

Přijít: dostavit se, objevit se, dojít do cíle nebo do určitého bodu.

rozmnožit

Rozmnožit znamená zvýšit počet vzorků nebo kopií, např. produktů nebo organismů.

přijít o zrak

Úplná nebo částečná ztráta zraku.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

zvětšit

Zvětšit znamená zvětšit velikost, objem, množství nebo rozsah.

přijít zpět

Vrátit se zpět; navrátit se do původního stavu nebo místa.

přijít (zima)

Přijít: příchod zimy, která obvykle přináší mrazy, sníh a většinou studenou přírodu.

přijít o život

Zemřít, ohrozit nebo ztratit život.

přijet <kam>

Přijet znamená dorazit do cílového místa, do kterého se vydáváme.

přijít včas

Přijít včas znamená dorazit na místo předem stanoveného setkání nebo události v přesně stanovený čas.

rozmnožit <co>

Zvýšit počet , což znamená zdvojnásobit, ztrojnásobit atd.

přijít <o co>

Přijít: dosáhnout cíle nebo místa; dorazit nebo se objevit.

přijít <nač>

Přijít nač: dosáhnout nebo dosáhnout zamýšleného cíle, získat odpověď nebo pochopení.

rozmnožit (jmění)

Rozmnožit jmění znamená zvýšit finanční aktiva, aby se získalo více peněz.

přijít na svět

Narodit se, začít život, objevit svět a zažít to, co život přináší.

přijít (v průvodu)

Přijít: příchod, účast na společenské akci, návštěva, setkání.

přijít n. přijet pozdě

Přijít znamená dorazit, objevit se nebo dojít až na místo.

dorazit <kam>

Dorazit znamená přijet na místo určení.

zvětšit <co>

Zvětšit znamená zvýšit množství, rozměry nebo intenzitu něčeho.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.