Facebook

Dostavit se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu dostavit se.

Význam: Dostavit se: přijít na stanovené místo a čas, aby se dospělo k vyřízení něčeho.

přijít (k soudu)

Přijít: uskutečnit účast na soudním řízení, dojít na soud, vystoupit před soudce.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

nastat (smrt)

Umřít, skončit, přestat existovat.

přibýt

Přibýt je synonymem pro zvýšení počtu nebo množství, zvýšení úrovně nebo rozšíření.

odjet

Odjet: opustit místo cesty během cestování nebo dopravy; vyrazit z místa.

Podobná synonyma

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

přijít (zima)

Přijít = příchod zimy, kdy teplota klesá a příroda přechází do zimního spánku.

smrt

Smrt je konečným stavem, který přináší zánik tělesného života. Je to nevyhnutelný konec všech živých bytostí.

nastat

Nastat znamená přijít, dostat se do stavu nebo situace; jedná se o přechod ze stavu neexistence do existence.

přijít k sobě

Přijít k sobě znamená dosáhnout smíření s minulostí a vyrovnat se s tím, co se stalo, aby se dalo dále žít.

přijít <na co>

Přijít na co: dosáhnout určitého cíle, místa nebo situace.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

nastat (ráno)

Nastat znamená vyjít, objevit se, přijít na scénu.

dojít

Dosáhnout cíle, který je před námi, nebo dosáhnout bodu, na kterém se něco může změnit.

přijít o zrak

Úplná nebo částečná ztráta zraku.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

přijít <nač>

Přijít nač: dosáhnout nebo dosáhnout zamýšleného cíle, získat odpověď nebo pochopení.

přijít n. přijet pozdě

Přijít znamená dorazit, objevit se nebo dojít až na místo.

přijít <o co>

Přijít: dosáhnout cíle nebo místa; dorazit nebo se objevit.

přijít

Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

přijít <s čím>

Přijít: dojít někam, dorazit; příchod, nástup do něčeho, připojit se; získat, dostat se k něčemu.

přijít včas

Přijít včas znamená dorazit na místo předem stanoveného setkání nebo události v přesně stanovený čas.

dojít <s kým kam>

Dojít: dosáhnout cíle, místa nebo osoby prostřednictvím pohybu.