Facebook

Přijít o zrak - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu přijít o zrak.

Význam: Úplná nebo částečná ztráta zraku.

stát se slepým

Ztratit zrak a stát se slepým.

Podobná synonyma

stát se závislým <na čem>

Stát se závislým: začít něčemu podléhat a mít nad ním méně kontroly.

stát

Stát je organizovaný politický a právní systém, který řídí obyvatele daného území.

stať

Stať znamená dělat, provádět nebo být v pozici. Odkazuje na činnost, kterou člověk dělá nebo přijímá.

stát se zřetelným

Stát se zřetelným znamená dosáhnout jasnosti a jednoznačnosti ve vyjádření myšlenek nebo názorů.

podkopávat (stát)

Podkopávat znamená podvracet nebo oslabovat základy či základní postavení něčeho.

stát se šedivým

Stát se šedivým znamená postupné ztrácení barvy vlasů v důsledku genetického faktoru nebo stárnutí.

stát^1

Stát je politická společnost s vymezenou teritoriální oblastí, vlastními institucemi a vlastními zákony.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

stát se střízlivým

Získat kontrolu nad vlastním chováním, abstinovat od konzumace alkoholu a udržet si zdraví a soběstačnost.

stát se

Stát se znamená dosáhnout určitého stavu nebo úrovně, často po určitém procesu nebo události.

stát se zatvrzelým

Utrpět změnu v postoji nebo názoru a udržet si zatvrzelost, která vylučuje změnu.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je moderní společnost, která je demokratická, založená na právních systémech, vyvážených ekonomikách a ochraně lidských práv.

stát se <co>

Stát se: dosáhnout čeho; dostat se do stavu, kdy se něco stalo.

stát^5

Stát je politická jednotka se suverénním územím, vládou a s občany, kteří mají právo na samosprávu.

stát se neústupným

Nebýt kompromisním, odmítat všechny návrhy na změny a stát si za svým.

dělit se (stát)

Dělit se znamená sdílet něco s ostatními, rozdělit se o to.

zůstat stát

Zůstat stát znamená setrvat na stejném místě a nechat situaci být, nezměnit ji a neučinit žádný pohyb.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

stát <kde> (s autem)

Stát (s autem) znamená zastavit se, zastavit se na místě a přestat jezdit.